Loni 3. srpna kolem jedné hodiny v noci v Sokolovské ulici ve Strakonicích v opilosti a po rozepři v Tipsportu bodl řezník Václav Tauš kuchyňským nožem o délce čepele 15 cm dvakrát do hrudníku 28letého muže. Ten na následky zranění zemřel.

Obžalovaný tvrdil, že byl naopak sám opakovaně napaden.

Nůž si vzal do restaurace prý proto, že už byl předtím přepaden, tak aby se mohl případně bránit. K bodnutí prý došlo asi, jak na sebe v potyčce narazili.

Podle svědků ale obžalovaný poškozeného došel na ulici a ihned na něho zaútočil. Ten jeho první atak odrazil, načež Tauš vstal a bodl ho.

Poškozený měl v krvi 2,73 promile, Tauš propočtem 2,18 až 2,83.

Krajský soud mu vyměřil trest odnětí svobody na patnáct let a Vrchní soud v Praze odvolání obžalovaného zamítl. Tauš podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Příliš přísné?

Namítá, že ač podle soudu byl pouze srozuměn s možným následkem útoku, dostal nejvyšší možný trest. Jeho jednání prý nepřekročilo očekávatelnou míru násilí.

Při ukládání trestu mělo být podle něho zohledněno i to, že od posledního odsouzení v roce 2005 vedl řádný život.

NS konstatoval, že dovolání směřuje proti výši trestu. To může být dovolací námitkou jen tehdy, jestliže byl obviněnému uložen druh trestu, který zákon nepřipouští. V posuzované věci však byl obviněnému uložen trest v rámci zákonné trestní sazby.

Proto NS dovolání odmítl.

Nad rámec NS uzavřel, že zmiňovaný závěr o zavinění ve formě toliko nepřímého úmyslu lze těžko učinit za situace, kdy obviněný odešel domů a v úmyslu napadnout poškozeného vybral pro útok nože takových parametrů, jejichž použití zjevně směřovalo k usmrcení poškozeného.