Krajský soud v pátek zamítl odvolání otce sprejera, který byl v červnu Okresním soudem v Českých Budějovicích odsouzen za poškozování cizí věci pomalováním ke 150 hodinám obecně prospěšných prací.

Jan K. nastříkal 14. listopadu večer na sokl paneláku v Dobrovodské ulici sprejem nápis „ROB:“, čímž bytovému družstvu způsobil škodu 5000 Kč.

Doznal pod tlakem?

Jan K. se v přípravném řízení ke skutku doznal. Uvedl, že když šel kolem domu, napadlo ho něco na něj napsat. Neví prý, co zmíněný nápis znamená, někde jej už viděl a chtěl jej napodobit. Podle soudu však jde zřejmě o jeho sprejerský podpis.

U hlavního líčení Jan K. výpověď podstatně změnil. Tvrdil, že k přiznání byl donucen policií, která mu prý vyhrožovala, že jinak věc oznámí ve škole a v rodině. Toho se bál, tak protokol podepsal. Nápis následně odstranil.

Okresní soud změnu jeho výpovědi neakceptoval. Obviněný uvedl před vyšetřovatelkou detaily, které mohl znát o skutku jen pachatel. Zmínil dokonce i svůj další obdobný útok sprejem, a to na autosalon Gottvald. Stalo se to 13. prosince v 5.55 hodiny. Na fasádě způsobil škodu za dva tisíce. Majitel náhradu nepožadoval.

Stíhání Jana K. za tento skutek státní zástupce podmíněně zastavil na zkušební dobu jednoho roku. Okresní soud přihlédl k tomu, že obžalovaný dosud nebyl trestán a že uvedl poškozenou zeď do původního stavu. Uzavřel, že šlo o ojedinělé vybočení, a uložil Janu K. výchovný trest.

Otec nesouhlasí

Odvolání proti tomu podal jeho otec. V pátek před krajským soudem se prezentoval jako člověk, který dvanáct let pracoval při výchově mládeže a nyní jako jednatel firmy soustavně pracuje s lidmi.

Jako takový brojí proti tomu, že tady byl takto potrestán mladý člověk, který prý vede řádný život, studuje, hraje fotbal, ve volných chvílích pracuje či brigádničí. „Je obklopen mladými lidmi, studenty, a všichni víme, že mládež občas ,uletí´,“ říkal.

Policie v současné době mnohdy šikanuje slušné lidi nekvalifikovaným stíháním, přičemž spousta občanů, kteří třeba lžou, stíháni nejsou, mínil, a to už ho předseda senátu decentně napomenul, aby se držel věci.

Takže otec pokračoval, že zkrátka bude lépe, když na syna dohlédne on osobně jako rodič, aby se něco takového už neopakovalo. Bude to prý daleko efektivnější než trestní opatření.

Nad rámec tohoto zásadního pak prohlásil, že se na předmětný dům byl podívat. Je prý počmáraný celý. Škoda způsobená údajně jeho synem rozhodně není pětitisícová. „Vlastním stavební firmu, seriózní odhad nákladů na odstranění toho nápisu je maximálně čtyři sta, stačilo k tomu ředidlo a hadr,“ uvedl.

Nezlehčovat!

Státní zástupce opáčil, že výše škody není rozhodující pro právní kvalifikaci poškozování cizí věci v prvním odstavci. Poukázal na to, že obžalovaný si takto počínal opakovaně, po stříkání na panelák i na fasádu autoservisu. Rozhodnutí soudu prvního stupně podle něho není co vytknout.

V osobní poznámce pak vzpomněl na větičku z odůvodnění jiného rozhodnutí zdejšího soudu, kdy předseda senátu řekl k obžalovanému v podobné věci, že má štěstí, že žije v křesťanské části Evropy, kde není uplatňováno právo šaríja . . . Soud poté odvolání otce obviněného zamítl.

„Zlehčování činu poukazem, že kdejaké domy jsou pomalované, že už je to tak masové, že vlastně o nic nejde a společenská nebezpečnost se vytratila, je nepřijatelné,“ řekl předseda senátu. Těžko by se asi říkalo majitelům domů s postříkanými novými fasádami, aby pochopili, že mladí lidé jsou holt takoví . . .

Okresní soud podle odvolací instance nemohl rozhodnout jinak. Předpokladem případného zastavení stíhání, upuštění od potrestání či narovnání je doznání pachatele, které ale Jan K. vzal zpět.

„A tak ho soud vede k tomu, k čemu ho má podle vlastních slov i odvolatel, jeho otec – tedy k práci, a za zmíněný trestný čin mu ukládá obecně prospěšné práce,“ uzavřel předseda senátu. Rozsudek je v právní moci.