Několik dní po svých dvacátých narozeninách.

Hrozí mu až dvanáct let vězení. Je totiž obžalován také ze znásilnění nezletilé.

K činu mělo dojít 1. února po oslavách narozenin, kterých se obžalovaný i poškozená v širší partě zúčastnili.

Popíjející omladina se na mejdanu bavila i různými hrami s erotickým podbarvením.

Tak se házely kostky a komu padlo nejvíc, musel se napít a odložit část oděvu.

Taky se hrála „flaška“. Na koho ukázalo hrdlo roztočené láhve, ten dostal úkol, který musel splnit. Poškozená, tehdy ani ne čtrnáctiletá, dostala úkol, že musí Tomáše S. orálně uspokojit. On sám pak měl uloženo, že musí pět sekund mít za přítomnosti ostatních s dívkou pohlavní styk.
Oba úkoly vykonali.

Protože S. věděl, že děvče je mladší patnácti let (před krátkým časem spolu chodili), spáchal tak trestný čin pohlavního zneužívání.
Po oslavách mezi 3.30 až 4.05 hodiny obžalovaný vešel do ložnice, kde zmíněná dívka spala. Lehl si k ní, hladil ji, svlékal a měl s ní i pohlavní styk, který skončil vyvrcholením.

V jeho průběhu se poškozená probudila, začala křičet a plakat a Tomáš S. dalšího jednání zanechal.

Tento skutek kvalifikovala obžaloba jako znásilnění osoby mladší patnácti let. Zneužil bezbrannosti dívky v hlubokém spánku, tedy ve stavu, kdy se nemohla účinně bránit.

Definice: "Znásilnění je trestný čin spočívající ve vynucení si pohlavního styku či jiné podobné sexuální aktivity proti vůli participující osoby."

Obžalovaný skutky doznal. Poukazoval na svou opilost a vzrušenost z předchozích erotických her.

Soud vyslechl řadu ostatních účastníků oslavy. Někteří zmiňovali vyzývavé chování poškozené, jiní hovořili o její apatičnosti. Nedávala prý najevo, že se jí snad ukládané úkoly nelíbí.

Výslech dívky probíhal s vyloučením veřejnosti. „Ustála“ jej, mj. také přiznala dobrovolný pohlavní styk s obviněným při hře „na flašku“, který předtím v přípravném řízení popírala.

Že pro ni výpověď představovala značnou psychickou zátěž, o tom ale svědčilo, jak se na chodbě po výslechu v pláči objala s otcem.
Její výpovědi byla přítomna soudní znalkyně z odvětví dětské psychologie. Jak soudu uvedla, událost na poškozené nezanechala závažné následky.

JUDr. Milena Kudějová, obhájkyně Tomáše S., v závěrečné řeči mínila k údajnému skutku znásilnění, že její mandant na dívku mluvil, hladil ji, laskal.
Tím ale podle obhajoby nenaplnil znak trestného činu znásilnění, tedy donucení, přimění ke styku, překonávání odporu.

Nadto prý z chování poškozené při předcházejících hrách mohl dovozovat, že pohlavní styk chce. „Je ostatně otázka, zda šlo skutečně o tak tvrdý dívčin spánek,“ zapochybovala obhájkyně.

Zdůraznila, že podle znalkyně poškozená neutrpěla vážnější následky. Chybí tedy znak podstatně zvyšující společenskou nebezpečnost činu jejího mandanta a neměl by být proto odsuzován v nejpřísnějším odstavci.

Při prvním trestném činu pohlavního znežívání podle ní Tomáš S. v atmosféře mejdanu nedomýšlel, nezvažoval, podcenil nebezpečnost svého jednání.
Obhájkyně poukázala na to, že se skutků dopustil ve věku blízkém věku mladistvých, jako dosud bezúhonný, a že činů litoval. Navrhla mu proto podmíněný trest.

Krajský soud Tomáše S. shledal vinným oběma skutky. Znásilnění, jehož se dopustil, však posoudil jako čin vůči osobě mladší osmnácti let, v mírnějším odstavci sazby.

V té mu pak uložil úhrnný trest zmíněný v úvodu.

Při posuzování společenské nebezpečnosti skutku obžalovaného soud podle předsedy senátu dr. Daniela Prouzy nepřehlédl svým způsobem exhibiční vystupování poškozené na oslavě, její spolupráci, připojení se k erotickým hrátkám.

V odůvodnění rozhodnutí se předseda senátu při rozboru okolností skutku zmínil i o vlivu atmosféry v problémové rodině poškozené. Když rodiče pustí mladistvou na noční oslavy narozenin, pak se nesmějí divit případným následkům, naznačil.

„Přese všechno musí ale nastoupit i represe vůči obžalovanému,“ dodal.

Připomněl jeho doznání, to, že po probuzení dívky počínání zanechal.

„Je schopen se poučit,“ uvedl. „Podmíněným odložením výkonu trestu odnětí svobody získal možnost přesvědčit matku, rodinu, okolí, že jeho čin byl výjimečným excesem. Pokud podmínku řádného způsobu života nedodrží, tento senát se postará o to, aby si uložené tři roky odseděl.“

A jako součást oné podmínky uložil soud Tomáši S. také povinnost během této doby podrobit se přípravě pro získání vhodné pracovní kvalifikace.