Každoročně se policisté v letním období setkávají s případy vloupání do bytů, jejichž uživatelé odjeli na dovolenou. Nejčastěji se tak děje ve větších panelových domech na sídlištích, kde se navzájem lidé příliš dobře neznají a pohyb cizí osoby, není nikomu podezřelý.

„Není na škodu zopakovat si několik zásad, které je dobré při odjezdu z bytu na delší dobu dodržet. Tou první je to, aby nebylo na první pohled patrné, že je byt opuštěný. Odhlásíme tedy poštu, nebo požádáme spolehlivého souseda, aby nám schránku vybíral. Nezatahujeme závěsy v oknech a velmi dobrou pomůckou je časový spínač, který občas večer v některé místnosti rozsvítí světlo. Poplatek za elektřinu je minimální a určitě se vyplatí,“ řekl písecký kriminalista Josef Šlechta.

Souseda, který nám třeba vybírá schránku, pak můžeme požádat, aby každé ráno prohlédl zámkovou vložku na našich vstupních dveřích a v případě, že zjistí poškození, okamžitě upozornil policii.

„Všímavost sousedů je vůbec tou nejlepší ochranou majetku. Proto vůbec není od věci, zeptat se cizího člověka v domě jestli někoho hledá a případně se přesvědčit, zda mluví pravdu,“ řekl dále Šlechta.

V případě kontaktu s neznámou osobou se ale nenecháváme odbýt tvrzením, že dotyčný jde zkontrolovat plyn, vodu, či něco podobného. Pravý technik se určitě prokáže průkazkou, kterou si ale musíme dobře prohlédnout. Nikdy se nespokojíme nějakým zamáváním tramvajenkou před nosem.
„Falešný kontrolor či technik nemusí hned krást, velmi často může jít o tipaře, který takzvaně připravuje půdu pro možné následné vloupání. Do bytu tedy pustíme někoho cizího až po řádném prověření,“ dodal zkušený kriminalista.

V případě sebemenšího podezření je nezbytné okamžitě kontaktovat policii nejlépe na čísle 158. Rovněž se snažíme zapamatovat si co nejvíce detailů o podezřelém. Každá, i zdánlivě bezvýznamná drobdost, může být vodítkem pro včasné dopadení pachatele.