Na celkovém dosavadním počtu 382 událostí, se nejvíce podílely technické pomoci, kterých bylo 118 a zásahy při živelních pohromách.
Těch bylo 91 a jednalo se hlavně o likvidaci následků větrných smrští.

Vlastních požárů pak likvidovali hasiči 71, což je o třicet více než do konce května v loňském roce. Odhadnutá škoda je 2 780 700 korun. Tady se zase projevilo extrémní sucho počátkem jara, které bylo příčinou častých požárů suché trávy a hrabanky v lesních porostech.

„Naši lidé asistovali rovněž u čtyřiadvaceti dopravních nehod a čtyřikrát zasahovali také při likvidaci nehod železničních. Zajímavé je, že oproti loňskému roku máme letos i přes suché a teplé jaro méně žádostí od občanů a institucí k odstranění obtížného hmyzu, tedy vos a sršňů,“ řekl důstojník HZS František Kovář.