Sladovna se odvolala. Tomáš Bouzek za paní Fenclovou u krajského soudu uváděl tři na sobě nezávislé důvody, pro které mají výpověď za neplatnou.

Argumentoval tím, že Helena Fenclová byla původně v pozici statutárního orgánu Sladovny, v pracovním poměru, který vznikl jmenováním.

„Z něj byla neplatně odvolána, protože možnost jejího odvolání nebyla předem dohodnuta,“ uvedl dr. Bouzek s poukazem na nový zákoník práce.

„Protože nebyla právoplatně odvolána z funkce ředitelky, nemůže se na ni vztahovat výpověď z jiného pracovního poměru,“ mínil advokát.

Pokud pak jeho klientka následně uzavřela změnu smlouvy s přidělením jiného pracovního místa, umělecké ředitelky, jednala podle dr. Bouzka v evidentním omluvitelném skutkovém omylu, že již není statutárním orgánem společnosti. Tato dohoda o změně je proto neplatnou.

„Helena Fenclová tudíž nebyla platně v pozici umělecké ředitelky a organizační změna, jíž byla odůvodněna její následná výpověď, se jí proto nemohla týkat,“ uvedl právní zástupce žalobkyně.

Za druhý důvod neplatnosti výpovědi označil její neurčitost, nedostatečné označení účinnosti oné organizační změny. Sladovna prý v různých dokumentech uváděla tři rozdílná data. Poukázal na judikaturu, že k zániku pracovního místa nesmí dojít dřív, než ona účinnost změny nastala.

Třetím důvodem pro určení neplatnosti výpovědi pak podle dr. Bouzka je, že propuštění právě jeho klientky není v přímé souvislosti s udávanou organizační změnou.

Poukazoval na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že pokud na uvolněné místo nastoupí jiný stávající zaměstnanec či dokonce zaměstnanec nový, je to zpravidla důkazem, že nejde o organizační změnu, ale třeba o výraz nespokojenosti s výkonem zaměstnance, parafrázoval závěr dovolací soudní instance. A tvrdil, že právě práci jeho paní Fenclové vykonávaly a vykonávají ve Sladovně další zaměstnankyně.

Krajský soud ve středu rozhodnutí o neplatnosti výpovědi potvrdil.

Platností odvolání Heleny Fenclové z funkce statutární ředitelky se nezabýval. „Soud neshledal, že by dohodu o změně zařazení do funkce umělecké ředitelky podepsala v omylu, že byla předtím řádně odvolána z pozice ředitelky,“ uvedla předsedkyně senátu.

„Tuto dohodu podepsala až půl roku poté, měla dost času si platnost odvolání ověřit. Nešlo o její omluvitelný omyl, ale o nedbalost.“

Zato dalšímu argumentu žalobkyně soud přitakal. „Nebyla přímá souvislost jejího odvolání s tvrzenou organizační změnou,“ uvedla předsedkyně senátu.

„Pracovní náplň umělecké ředitelky zůstala zachována, odpovídající pracovní úkoly vykonávaly jiné zaměstnankyně. V důsledku organizační změny se tedy paní Fenclová nestala nadbytečnou a měla proto tuto funkci dál zastávat. Použitý výpovědní důvod tu nebyl.“
Rozhodnutí je pravomocné.