Hlídka na místě muže, který ležel na chodníku vedle komunikace, nalezla. Strážníci ho zvedli a požádali o prokázání totožnosti. Jednalo se o muže z Maďarska, který byl v podnapilém stavu, ale schopen z místa sám odejít. Převoz do protialkoholní záchytné stanice nebyl nutný.