Pětatřicetiletý muž si loni 8. října pozval do bytu 28letou Marcelu. Popili, a když usnul, odcizila mu peněženku s doklady a hotovost, palmu v květináči, klíče od bytu a od oktávie. S tou pak odjela do Budějovic.

V přípravném řízení uvedla, že se s poškozeným seznámila v klubu v Č. Budějovicích a jela s ním k němu. Vzbudila se v noci hodně opilá a rozhodla se odjet autem zaparkovaným před domem. Byt za sebou zamkla, aby se prý do něj nikdo nepovolaný nedostal. Peněženku pána měla v kabelce. Vzala ještě tu kytku a odjela. Z cesty si moc nepamatuje. Zaparkovala na kraji města a šla domů pěšky. V autě nechala mužovy věci, z jeho peně᠆ženky si vzala nějaké peníze. Klíče od auta si nechala u sebe, aby je nikdo neodcizil. Chtěla je tomu muži vrátit.

Při druhém výslechu začala tvrdit, že do Budějovic neřídila. Seznámila se prý v klubu ještě s nějakým Mikem. Tomu poslala SMS, když poškozený usnul, nějací kamarádi ho přivezli a ona mu dala klíče od oktávky s tím, že je její a potřebuje svézt do Budějovic, ona že nemůže, že pila. Vyhověl jí. Jeho jméno ani adresu nezná.

Před soudem už jeho jméno uvedla a vysvětlovala, že při výslechu na policii měla toxickou psychózu. Dotyčný jako  svědek uvedl, že tehdy jel za obviněnou taxíkem a že ji pak v té oktávii odvezl domů.
Z listin Okresní soud v Českém Krumlově konstatoval, že zmíněná oktávie byla nalezena v Budějovicích neuzamčená, na sedadle spolujezdce byla palma a ve vozidle peněženka s doklady, 5500 Kč a klíče od bytu poškozeného. Na dveřích u řidiče a na krabičce cigaret v odkládacím prostoru byly otisky obžalované.

O poškozeném soud zjistil, že je ve vazbě v Německu.  Paní Marcela trvala na jeho výslechu, ale soud uzavřel, že pro rozhodnutí není jeho slyšení nezbytné. Její přítomnost v by᠆tě poškozeného a odcizení jeho věcí měl za prokázané.

K posouzení toho, kdo řídil oktávii do Budějovic, přihlédl k rozporům ve výpovědích obžalované a zmíněného svědka například k délce vzájemné známosti, formě komunikace onu noc, k popisu svědkova příjezdu k bydlišti poškozeného, trasy jízdy do Budějovic, tvrzení o zamčení auta atd.

Vzal v úvahu, že obžalovaná byla v minulosti čtyřikrát trestána a že nového přečinu se dopustila v podmínce.

Uznal paní Marcelu vinnou přečiny krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí (jela, přestože to má z loňska zakázáno soudem na 26 měsíců). Uložil jí 18 měsíců domácího vězení. Stanovil jí povinnost zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu po celý den a v pracovních dnech od 20 do 05 hodin.  Po dobu výkonu tohoto trestu se musí zdržet požívání omamných a psychotropních látek a podrobovat se testování na jejich přítomnost pracovníky probační služby. Při porušení sankce by za každý nevykonaný den domácího vězení musela jít na stejnou dobu do výkonu trestu. Obžalovaná slíbila, že bude podmínky dodržovat.
Dále podle rozsudku 18 měsíců nesmí řídit .

Obviněná se odvolala. Obhájce především brojil proti nevyslechnutí jejího hostitele z oné noci, zda mu opravdu něco odcizila a užila jeho vozidla bez dovolení, a proti hodnocení svědka, který měl ženu tehdy v noci dovézt do Budějovic, jako nevěrohodného – vypovídal přece pod hrozbou sankce za křivou výpověď, argumentoval obhájce. Navrhl paní Marcelu obžaloby zprostit.

Krajský soud rozsudek ale změnil jen ve výroku o trestu. Obžalované uložil deset měsíců domácího vězení, při porušení jeho výkonu pak šest měsíců odnětí svobody. Omezení a zákaz řízení jí zopakoval.
Předseda senátu řekl, že zkoumali i otázku příčetnosti obviněné při činu. Dle znalce její rozpoznávací a ovládací schopnosti vlivem omamných látek zcela nevymizely. Byla schopna zamknout byt, nastartovat auto, dojet do Budějovic. Soud prvního stupně její výpověď i výpověď svědka, který údajně oktávii řídil, vyhodnotil správně jako nevěrohodné. Přinejmenším to, že nakládala s peněženkou poškozeného jako se svou vlastní a že se zmocnila klíčů hostitele, tedy že se dopustila krádeže, je prokázáno i bez slyšení poškozeného. Na kvalifikaci činu by nic nezměnilo.

Krajský soud ale má 18 měsíců za to  za nepřiměřené. Korigoval je na rok a náhradní trest stanovil dle novely trestního zákoníku na šest měsíců odnětí svobody.