Dle výpovědí svědků na sobě byli partneři závislí. Doslova toxický vztah opojený značnou dávkou drogy pervitin, hádkami, manipulacemi i bitím ale nedopadl růžově. Mohla to být láska na celý život? Skončilo to ale smrtí.

V pondělí dopoledne před soudem vypovídal klinický psycholog Václav Šnorek a psychiatr Jan Tuček. Jejich hlavním úkolem bylo vypracovat znalecký posudek osoby obžalovaného exhostinského z Temelína.

Psychiatr Jan Tuček uvedl, že Lukáše Podra vyšetřil osobně loni v září. Dle jeho zjištění trpí smíšenou poruchou osobnosti. V době spáchání skutku byl závislý na pervitinu a marihuaně. „Při spáchání byl intoxikován metamfetaminem, a tak byla i jeho schopnost rozpoznat protiprávní jednání snížená,“ vysvětlil.

Navrhují ústavní léčbu

Porucha osobnosti je dle Tučka trvalého charakteru, jeho pobyt na svobodě považuje za nebezpečný. „Doporučuji proto ústavní ochrannou léčbu. Vzhledem k poruše osobnosti se může chovat agresivně i k jiným osobám, bez odborné pomoci to sám nezvládne. Resocializace je možná,“ konstatoval psychiatr s tím, že léčba je možná, ale obtížná. „Nelze ho léčit jen léky, vyžaduje intenzivní spolupráci a výchovnou motivaci z jeho strany. Léčbu nelze řešit ambulantně,“ dodal.

Další zjištění doplnil klinický psycholog Václav Šnorek, který obžalovaného podrobil psychologickému vyšetření. „Naše zjištění s kolegou psychiatrem se shodují, jeho jednání je impulzivní, disociální, trpí paranoidními a narcistickými tendencemi, v sociální oblasti se projevuje nezralost,“ popsal.

Konflikty řeší impulzivně

Jeho schopnost sebereflexe a seberegulace je omezená, s užíváním drog se ještě snižovala, rozumové schopnosti jsou průměrné, má sklony k rozladěnosti a sebelítosti. „Špatně se vyrovnává se zátěží, dlouho zůstává klidný, pak překvapivě reaguje a je agresivní. Impulzivně řeší konflikty, jeho agrese může být i promyšlená,“ dodal Šnorek.

Dvaatřicetiletou ženu měl v osudný den v rozmezí asi 13 hodin střídavě bít napájecím kabelem od notebooku a násadou od koštěte, také polévat studenou a horkou vodou. Podle zmiňovaných znalců jednal nejdříve v silném afektu, pod vlivem emocí, vystřídalo ho reflektované a promyšlené jednání. „Snažil se ji převychovat, chtěl, aby byla vstřícnější v partnerském soužití. Toho dne vyvrcholily dlouhodobé neshody, které všemu předcházely,“ míní Šnorek.

Poškozená ho navíc podle jeho slov provokovala, soužití s ní bylo náročné a domluva komplikovaná. Z elektronické komunikace mezi nimi vyplynulo, že se ji snažil manipulativně přesvědčovat. „Z dostupných informací nevyplývá, že jí chtěl způsobit těžká zranění, nebo smrt. Nezajímal se ale o to, co chce, na její odmítání nebral ohled,“ uvedl.

Nezná lítost ani pocit viny

Psychiatr Tuček dále zmínil, že z pohledu lékaře Podr často jednal bez rozmyslu a pod vlivem emocí. „Obtížně snášel kritiku, stačil nepatrný podnět. Nebral ohledy na názory ostatních, okamžitě uspokojoval například i potřeby psychoaktivních látek a vinu hledal u jiných,“ upřesnil.

Během trápení přítelkyně si podle znalců byl dobře vědom, že jí způsobuje bolest. „Míru intenzity ale podceňoval, odhadnout míru škodlivosti nedokázal, subjektivní hodnocení rizika je u něj problém. Neprojevuje lítost a nemá pocity viny,“ doplnil psychiatr.

Trest jako převýchova

Velkou roli podle nich hrála snaha převýchovy a bití používal jako neadekvátní výchovný prostředek. Soudce Milana Kučera zajímalo, jakou roli hrála materiální a citová závislost zesnulé. „To usnadnilo roli převahy, posuzovaný pociťoval otcovské pocity k jejímu synovi. Své jednání považoval za racionální, protože podle něj vyvolávala situace, kdy chtěla být trestána. Chtěl si tím udržet partnerku a rodinu,“ komentoval.

Při výslechu podle Kučery například opakoval: „V našich zoufalých hádkách začalo i fyzické napadání. Prosil jsem ji, aby se skrze mě netrestala za své přechozí jednání. Ani jeden jsme si nic takového nezasloužili,“ ocitoval obžalovaného Podra.

„To zní dost absurdně, vnímá se jako poškozený,“ hodnotil soudce Kučera. Podle Tučka to ale chápal jako přirozený důsledek jejího chování. „Je to z jeho strany racionalizace, způsob, jak se zbavit výčitek. Není to jen obhajoba, ale odráží to jeho autentický prožitek,“ popsal Tuček.

Neumí si udržet vztah

Jeho mezilidské vztahy nebyly standardní, nevhodně se choval i ke své matce, kromě vyhrožování ji byl schopen i profackovat. Za svůj život měl pouze tři milostné poměry delšího charakteru. „Není pro něj problém vztahy navazovat, ale udržet si je. Snažil se manipulovat, trestat a převychovat. O tom, jak se cítí, co prožívá a jestli trpí bolestí, nepřemýšlel,“ naznačil.

Toto jednání je podle Šnorka rysem poruchy jeho osobnosti. „Nezabývá se takovými úvahami, nezkoumá přiměřenost aktivity. Prostě to neřeší, a je to z jeho pohledu správné chování,“ shrnul psycholog.

Po skutku se domáhal u policistů a záchranářů oživování již mrtvé přítelkyně. „V tomto případě byl opravdu důsledky svého jednání zaskočen, o poškozenou měl obavu. Nemohl ve vyhrocený moment reflektovat právní důsledky svého činu,“ uzavřel Šnorek. Soud bude případ projednávat opět v březnu.