Milevští radní souhlasili s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Milevskem a městysem Bernartice ohledně zajišťování bezpečnosti dopravy na průtahu Bernarticemi.

Městská policie Milevsko bude podle starosty Ivana Radosty v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu vykonávat úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím certifikovaného měřicího zařízení. Kromě měření rychlosti budou kontrolovat prostřednictvím detektoru průjezdu také dodržování zákazu vjezdu do prostor autobusového nádraží.

Pro neukázněné řidiče to znamená, že v budoucnu zaplatí za nedodržení rychlosti pokutu. Bude to fungovat jako ve Velké u Milevska.