Při listování v archivu jsme netušili, že se s jedním z této dvojice, Markem S., setkáme za pár týdnů v soudní síni znovu. Už na svobodě, přišel krajský soud požádat o podmíněné upuštění od zbytku zákazu činnosti, tedy onoho řízení.

Předseda senátu mu připomněl,  že soud může podmíněně upustit od výkonu zbytku trestu po výkonu jeho poloviny.  Zdůraznil, že uložený zákaz činnosti neběží v době výkonu trestu odnětí svobody. „Vy jste se mu úspěšně vyhýbal od právní moci rozsudku 5. dubna 2007 do vašeho dodání do výkonu trestu 
11. listopadu 2009, z podmínky zákazu řízení vám tak tedy uběhly dva roky, sedm měsíců a šest dnů," vypočítal žadateli.

„Z výkonu trestu jste byl podmíněně propuštěn 20. listopadu 2013. Od té doby vám trest zákazu řízení pokračuje. V součtu jste z něj tedy vykonal tři roky a dva měsíce. Byl vám uložen na sedm let. Do odpykání jeho poloviny vám tak nyní chybějí ještě čtyři měsíce. "
Marek S. pak vzal žádost zpět a zeptal se, jestli bude mít s dalším podáním naději. Předseda senátu nechtěl předbíhat, ale zeptal se, kolik už Marek S. nahradil ze způsobené škody.

Ten připustil, že jsou mu částky sráženy exekucemi, sám od sebe ještě nezaplatil nic. Soud podotkl, že to by nemuselo stačit – při podmíněném propuštění z vězení  byl zavázán ve zkušební době podle svých sil škodu hradit, tak by se měl snažit něco poškozeným ještě sám dobrovolně poslat…

A ještě jednu okolnost bude soud zvažovat. Totiž to, zda jeho dlouhé vyhýbání se výkonu trestu nebude soud hodnotit jako prohřešek proti vedení řádného života, když už tehdy takové skrývání se ještě nebylo výslovně samostatným přečinem…