Ve třech nocích opakovaně vnikli do vcelku dost zbědovaného domu v Lenoře bez elektřiny, vody a sociálního zařízení, kde bydlel v nájmu.

Jeden z pachatelů ho vždy strhl a zaklekl ho na podlaze, vyzýval ho, aby řekl, kde má schované peníze, vyhrožoval, že ho jinak zabije, zastřelí, probodne. Druhá osoba ho šacovala a „šumovala" po bytě. 
Z pověšeného saka mu odcizili 6000 korun, z kalhot další 4000, odnesli mu tranzistorová rádia za 1580 korun, dvoje kalhoty, dva svetry, tři košile, a celkem mu tak způsobili škodu ve výši 13 310 korun. Před odchodem mu znovu vyhrožovali, že jestli vyjde ven, zastřelí ho.

Jen odhadoval, že lupiči byli dva
Z loupeže ve spolupachatelství a porušování domovní svobody byli obviněni Josef O. (34) a Zdenka M. (30). K věci odmítli vypovídat.
V rekognici četli předložený text a pan Václav je měl poznávat podle hlasu, ale neurčil je, prý to byla jiná situace než při přepadení. Jednou označil svědka, se kterým se znal a jeho hlas tedy vnímal jako známý.

Rozhodujícím svědectvím je nakonec zatížil jeden z šestičlenné party, k níž patřili 
i obžalovaní. V přípravném řízení popsal, jak se sešli, kudy jezdili, že neměli peníze ani na cigarety, řidička jednou natankovala bez placení. Zastavili také poblíž domu pana Václava. Josef a Zdenka pak na chvilku odešli a když se vrátili, jeli znovu k pumpě 
a do baru – peníze už měli. 
U hlavního líčení už výpověď vylepšoval ku prospěchu obžalovaných.

Ostatní ze skupiny jako svědkové odmítli vypovídat – buď z obav, že by si přivodili trestní stíhání, nebo z důvodů příbuzenských.
Okresní soud v Prachaticích vyslechl také policistu, který podezřelé vytěžoval na úřední záznam, ten ale trestní řád nepřipouští jako řádný důkaz.

Na závěr soud uznal obžalované vinnými a uložil jim tresty – sedmkrát trestanému Josefu O. dva roky podmíněně na tři léta s vyslovením dohledu. Mají také panu Václavovi nahradit škodu.

Zdenka M. trest přijala, její kumpán se odvolal. Ke včerejšímu veřejnému zasedání krajského soudu se omluvil. Jeho obhájkyně Pavla Martínková mínila, že pro spolehlivé rozhodnutí o vině jejího mandanta nejsou důkazy. Poškozený prý neuvedl nic, co by ji prokazovalo, podle hlasu či přízvuku ho nepoznal, váhou neodpovídá popisu útočníka. Zpochybnila věrohodnost zmíněného svědka, který ostatně také k věci nic podstatného neuvedl, nepotvrdil jejich přítomnost přímo v bytě pana Václava, když 
u toho sám nebyl. Rozhodnutí soudu o vině není podle obhajoby přesvědčivé a Josef O. by měl být obžaloby zproštěn.

Intervenující státní zástupce v závěrečné řeči uvedl, že obhajoba je polemikou 
s hodnocením důkazů okresním soudem, tedy s jeho výsostným právem.

Poškozený skutečně nebyl schopen pachatele identifikovat, ale usvědčuje je zmíněný svědek, a nelze soudu prvního stupně vytýkat, že se o jeho výpověď opřel. Skutek byl správně kvalifikován a uložený trest lze vzhledem k okolnostem činu hodnotit jako velmi mírný.

U krajského soudu nepochodil
Krajský soud po poradě odvolání Josefa O. zamítl jako nedůvodné. Poškozený ve věci vypovídal přesvědčivě a není důvod o jeho věrohodnosti pochybovat. Popsal, že byl nejméně třikrát napaden, když útočníci vyrazili dveře, 
a pamatoval si i data – jednou v den, kdy dostal důchod, naposledy v den, kdy ho navštívil příbuzný, kterému se se zážitky svěřil a on nato podal trestní oznámení. Počínání pachatelů i výši částek, které mu sebrali, popisoval v zásadě vždy shodně. Hlas, který zaznamenával, i hmotnost útočníka, jak ji vnímal, byly vždy stejné.

K uznání viny je pak podle odvolacího senátu dostačující svědectví muže z tehdejší party, zapadající do ostatních zjištění o události. Důkazy prachatický soud nehodnotil svévolně, jeho závěry mají logiku a nejsou se zjištěními 
v žádném rozporu.
Rozhodnutí je tak v právní moci.