Připomeňme, že hokejovou extraligu v Budějovicích od roku 2006 provozovala akciová společnost HC Mountfield a občanské sdružení HC České Budějovice zastřešovalo všechny mládežnické celky. Šlo o dvě samostatné a oddělené právnické osoby.
27. července 2009 uzavřelo občanské sdružení HC České Budějovice mandátní smlouvu s bývalým hráčem na dobu určitou, do 30. července 2011. Pro případ její účinné výpovědi do 30. dubna 2010 bylo trvání sjednáno do 30. července 2010. Mandant podle ní pobíral 40 000 měsíčně – polovinu jako základní odměnu za výkon sportovního manažera, polovinu za trénování mládeže. K tomu mu náležely prémie 5000 až 10 000 korun „podle ekonomických výsledků". Pro případ předčasného ukončení smlouvy měl právo na vyrovnání sjednané odměny do konce trvání smlouvy.

Rozchod

10. června 2010 klub doručil mandatáři písemnou výpověď a za červen mu vyplatil 45 000 Kč. Krok vysvětloval odstupující místopředseda občanského sdružení v našem listě loni v únoru tím, že dotyčný „před trenérskou a manažerskou prací upřednostňoval svoje vlastní podnikání, a proto správní rada jednomyslně rozhodla smlouvu mu předčasně vypovědět". Sjednanou smlouvu si klub vyložil tak, že mu náleží odměna do konce trvání smlouvy, tedy do data doručení její výpovědi.
Jenže bývalý manažer v dubnu 2012 zažaloval HC o zaplacení 585 000 Kč s příslušenstvím – jako kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu za dobu od 1. července 2010 do 30. července 2011.
Před Okresním soudem v Č. Budějovicích klub argumentoval mimo jiné rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, podle něhož mandatáři vzniká nárok na odměnu jen za řádně odvedenou činnost. Protože žalobce práci pro sdružení přestal vykonávat 10. červnem 2010, nemá na další úplatu nárok – jeho požadavek je v rozporu s dobrými mravy.

Zaplatit!

Okresní soud v Č. Budějovicích při nepřesnosti formulace předmětné smlouvy zkoumal, jaká byla při jejím uzavírání vůle stran. Po jejich slyšení v říjnu 2013 rozhodl, že HC je povinen žalobci zaplatit 520 000 korun s úrokem. Vyložil smlouvu tak, že končí okamžikem doručení výpovědi, ale mandatář má nárok na plnění od klubu až do konce července 2011 – ne jako odměnu za vykonávanou činnost, ale jako vyrovnání, kompenzaci za ušlý zisk. Proto je podle soudu také lichý odkaz na rozpor s dobrými mravy. Požadavek na zaplacení prémie 65 000 Kč za „ekonomické výsledky" soud zamítl pro neurčitost ujednání.
Odvolání HC krajský soud loni v únoru zamítl. Ztotožnil se se zjištěními nalézacího soudu – skutečnou vůlí stran bylo sjednat ve prospěch mandatáře vyrovnání odměny v případě výpovědi smlouvy ze strany klubu. Pak tedy nemůže jít ze strany žalobce. o požadavek v rozporu s dobrými mravy, řekl soud.
Loni 22. dubna správní rada HC informovala, že k 3. dubnu toho roku činila výše pohledávky tohoto věřitele 693.949 Kč, které dlužník splatí ve dvou splátkách do 31. srpna 2014. Prezident HC v Deníku letos 16. ledna řekl, že mezi budějovickým klubem a týmem z Hradce Králové došlo k narovnání pohledávek a sdružení HC byl uhrazen závazek 1,8 milionu korun. Byly v něm i závazky po tomto prohraném soudu.
Dovolání HC proti rozhodnutí krajského soudu letos v únoru zamítl Nejvyšší soud ČR.