O aktuální situaci v jižních Čechách informovali policisté  minulý týden. Mezi loni zjištěnými 14 005 trestnými činy (objasněno 7401, tedy 52,85 procenta, pátý nejlepší výsledek v republice) se 218 týkalo právě této oblasti. To znamená, že výroba a distribuce psychotropních látek se opět rozšířila – v roce 2011 policisté zjistili 207 případů, rok předtím 180 atd.

Zločince, jejichž produkty ničí tisíce mladých konzumentů psychicky i fyzicky, neodrazují od výroby ani tvrdé tresty a vysoká úspěšnost objasňování těchto útoků: loni policisté vyřešili 201 případ, takže byli úspěšní z 92,2 procenta! V roce 2011 měli úspěšnost 88,41 procenta,  roku 2010 pak 84,44 procenta!

Česká výroba se přitom nezastavuje u hranic. Sousední státy už léta znepokojuje počet případů, kdy si narkomani jezdí do českého příhraničí pro drogu, nebo ji pro ně převážejí kurýři. Je to především pervitin, metamfetamin, v cizině známý jako „designérská droga" Crystal Speed, který  podle bavorského tisku „zaplavuje" východobavorské příhraničí.

„Už řadu měsíců kontroluje policie zesíleně českou hranici, a je to těžký boj," napsal sobotní list PNP. Toto konstatování také prolínalo páteční bilanční konferenci, kterou svolal poslanec bavorského zemského sněmu Walter Tauben᠆eder. Proto je o to důležitější prevence, shodli se  experti.

List zdůrazňuje, že potřeba zasáhnout je značná, protože droga je „katastrofou pro lidi", jak Taubeneder formuloval. Protidrogový poradce charity Julius Krieg upozornil, že důsledky konzumu pervitinu přicházejí neuvěřitelně rychle, během jediného roku člověka těžce poznamená – začnou mu vypadávat zuby, kůže razantně rychle stárne a výrazné jsou i následky pro psychiku a mozek. Konzumenti trpí paranoiou, ztrácejí paměť…

Přes varování se odstrašující efekt nedostavuje. Potvrzují to také čísla z Kriegova poradenského centra. Loni přišlo na pasovskou charitu  pro radu 41 závislých, zatím co předloni jich bylo jen devatenáct. „Přitom Krieg ujišťuje, že jde jen o zlomeček závislých, protože tito lidé k němu nepřišli dobrovolně, ale z nařízení soudu," uvádí deník.

Pervitin je relativně levný. To je významný důvod,  proč se v posledních letech tak rychle rozšířil v celém Bavorsku, jak na konferenci konstatoval vedoucí odboru boje se zločinem při dolnobavorském policejním prezídiu Alois Mannichl. V příhraničí se objevuje častěji jen proto, že tento prostor je víc kontrolován.

„Že je v Dolním Bavorsku případů méně než v navazujícím Horním Falcku, se odvíjí od toho, že v odpovídající severnější české části příhraničí jsou vietnamské tržnice větší než v jižních Čechách," uvedla sobotní PNP. „V Dolním Bavorsku například loni policie zadržela 121 osob s pervitinem, ale v Horním Falcku přes 600."

V obou německých regionech ovšem policisté bojují se stejným problémem – droga je produkována za hranicemi, pokračuje list. „Přestože je spolupráce s českou policií velmi dobrá a otevřená, jak ujistil Mannichl, omezují  ji takříkajíc rámcové podmínky. Čeští kolegové podle něho nemají takovou právní nebo politickou podporu jako v Bavorsku." Konkrétně opět uvádí jako příklad to, že držení menšího  množství  drogy  je v Čechách nadále jen přestupkem.

Proto je podle něho absolutně nutné mladým včas nebezpečí psychotropních látek objasnit. „Bavorská policie sází na spolupráci s poradenskými centry a protidrogovými pověřenci na školách, na setkání s rodiči atd.,"  uzavírá PNP.