Věž se tady v současné době opravuje. „Byla už v havarijním stavu. Na báni byl porušený plech, zatékalo jí dovnitř a trámy pod ní byly proto velmi poškozené. To, že není v pořádku bylo vidět už z dálky, protože litinový kříž na ní se už nakláněl. Byl zázrak, že se to nezřítilo,“ uvedl zdejší farář František Hemala.

Historie kostela
Kostel sv. Ondřeje byl podle zápisu na faře založen roku 1360, ale podle dochovaných stavebních prvků pochází ze 13. století. Kolem kostela byl hřbitov s mohutnou kamennou zdí. Zdroj: město Mirotice

Věž rekonstruuje firma Vertigo, která by jí měla do letošního podzimu vrátit původní vzhled. Jen báň už nebude z plechu, ale z mědi, jak doporučili památkáři.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou 1,5 milionu korun. Zdejší farnosti je pomůže zaplatit dotace ve výši 700 tisíc korun z programu Ministerstva zemědělství. Kromě věže by ale chtěli podle Františka Hemaly zrestaurovat také okna, která jsou ve špatném stavu. Na rekonstrukci kostela ze 13. století je vypsaná veřejná sbírka, do které zatím lidé přispěli celkovou částkou 390 tisíc korun. Kdo by se chtěl k dárcům přidat, může tak učinit na účet sbírky 4751253349/0800.