11.40 - Jednání krajského zastupitelstva končí, to další svolá Jiří Zimola pravděpodobně kolem 20. prosince. Zvoleni na něm zřejmě budou i členové a předsedové výborů zastupitelstva.

11.39 - Hlady ani žízní zastupitelé při jednání netrpí. Každý má na stole u svého místa neperlivou vodu, chlebíček a trubičku plněnou šlehačkou.

11.30 - Uvolněným radním zastupitelé svým hlasováním rozdělili kompetence, zvoleni byli i členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihozápad za Jihočeský kraj.

11.20 - Zastupitelé rozhodli o tom, že posty neuvolněných radních obsadí rovněž dle očekávání Miroslav Joch (ČSSD), Václav Valhoda (ČSSD), Stanislav Mrvka (ČSSD) a Tomeš Vytiska (KSČM).

11.11 - Hlasování i dál běží podle předem dohodnutého scénáře ČSSD a KSČM. Uvolněným radním pro oblast životního prostředí a zemědělství zastupitelé zvolili Václava Kučeru (KSČM), uvolněným radním pro oblast financí a ekonomiky byl zvolen Jaromír Novák (ČSSD).

11.10 - Uvolněným radním pro oblast dopravy a územního plánování byl zvolen Antonín Krák (ČSSD).

11.08 - Uvolněnou radní pro školství a kulturu byla zvolena Vítězslava Baborová (KSČM). Zastupitel Tomáš Jirsa (ODS) ještě před volbou vyzval zástupce koalice, aby přehodnotili svou nominaci na obsazení tohoto postu. Na jeho výzvu nikdo nezareagoval.

11.04 - Druhým náměstkem hejtmana byl podle předpokladu zvolen Jaromír Slíva (ČSSD), když neměl žádného protikandidáta, stejně jako Ivana Stráská. Pro bylo 30 zastupitelů, proti 10, zdrželo se jich 12. Tři tedy zřejmě nehlasovali.

11.00 - První náměstkyní hejtmana byla zvolena Ivana Stráská (ČSSD). Pro návrh hlasovalo 30 zastupitelů, zdrželo se jich 10, proti bylo 14.

10.58 - Jiří Zimola se ujal řízení schůze zastupitelů. "S plným respektem a úctou jsem před čtyřmi lety přijal funkci hejtmana, s plným respektem a úctou tuto funkci přijímám i nyní, protože miluji kraj, jehož jsme všichni občané," řekl.

10.53 - Při hlasování pro obsazení postu hejtmana Jiřím Zimolou (ČSSD) se paže zastupitelů zvedly na levé straně jednacího sálu, kde sedí levicoví zastupitelé. Na výsledky hlasování Jiří Zimola čekal s úsměvem na tváři. Pro hlasovalo 30, zdrželo se 13, proti hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Hejtmanem Jihočeského kraje tedy i v příštích čtyřech letech bude Jiří Zimola.

10.51 - Na funkci hejtmana byl navržen jediný kandidát, a to Jiří Zimola. Za klub ČSSD jej navrhl Jaromír Slíva. Zimola s návrhem souhlasil.

10.43 - Jan Váňa (ODS) navrhl, aby zastupitelé hlasovali o personálním obsazení rady tajnou volbou. Pro hlasovali vesměs pravicoví zastupitelé. Návrh nakonec neprošel, když pro návrh zvedlo ruku 24 zastupitelů, proti nebyl nikdo a hlasování se zdrželo 31 volených zástupců občanů.

10.42 - Zastupitelé poměrem 54 ku 1 odhlasovali, že jedenáctičlennou radu budou tvořit hejtman, jeho dva náměstci, čtyři uvolnění a čtyři neuvolnění radní.

10.41 - Členové volební a návrhové komise se odebrali do předsálí a zvolili ze svého středu předsedu. Tím se stal Jan Zasadil (KDU-ČSL).

10.34 - Petr Maroš (ODS) přednesl návrh, aby zastupitelé drželi minutu ticha za nekomunistickou polistopadovou budoucnost. Jeho návrh podpořila většina pravicových zastupitelů, ti levicoví se vesměs zdrželi hlasování. Návrh nakonec nebyl přijat.

10.31 - Zastupitelé zvolili ověřovatele zápisu ze zasedání a členy volební a návrhové komise.

10.25 - Jaroslav Zvěřina instruuje zastupitele, jakým způsobem se mají hlásit do diskuse a jak budou hlasovat. Hlasy se při ustavujícím zasedání nebudou sčítat elektronicky, jak je to běžné, ale počet zvednutých paží zastupitelů budou sčítat skrutátorky.

10.23 - Slib zastupitele složil poslední v abecedním pořadí, Jaroslav Zvěřina (ODS).

10.17 - Místa vyhrazená pro hosty jsou zcela zaplněna. Na zasedání zastupitelstva se přišlo podívat i mnoho mladých lidí, mezi nimi dvaadvacetiletý student psychologie na Jihočeské univerzitě Jiří Beran. "Zúčastnil jsem se i zasedání zastupitelstva v Liberci, odkud pocházím, tak mě zajímalo, zda to v Budějovicích bude probíhat stejně, anebo trochu jinak."

10.08 - Zastupitelé povstali a Jaroslav Zvěřina přečetl slib zastupitelů. Ten teď budou zastupitelé skládat v abecedním pořadí pronesením slova Slibuji do mikrofonu a svůj slib potvrdí podpisem.

10.05 - V jednacím sále zastupitelstva dozněla státní hymna.

10.03 - "Bylo pro mě překvapení, že jsem se toho dožil. Předpokládám, že to dělám poprvé a naposledy, takže prosím o shovívavost," řekl zastupitelům Jaroslav Zvěřina.

10.02 - Jednání zahájil z pozice nejstaršího zastupitele Jaroslav Zvěřina (ODS).

10.00 - Jednací sál je zaplněn zastupiteli. Ti ještě před zahájením jednání debatovali v menších skupinkách, a to často bez ohledu na stranickou příslušnost. Hovor zapředli například Luboš Průša (Jihočeši 2012) s kandidátkou na post první náměstkyně hejtmana Ivanou Stráskou (ČSSD). Spolu se bavili také třeba krajští zastupitelé Pavel Talíř (KDU-ČSL) a Josef Kaloš (KSČM), kteří společně řídí město Kaplice z pozic starosty a místostarosty.