Ta v nepřehledném místě riskantně předjížděla nejprve náklaďák a pak domíchávač betonu, a to v momentu, kdy se k ní blížil z protisměru z nepřehledné pravotočivé zatáčky autobus, popisuje PNP. Dokument natočil český řidič tzv. dashcamem, kamerou umístěnou v kabině řidiče, a video poslal redakci PNP. Řidiči domíchávače a autobusu s 55 cestujícími prudce brzdili a sjeli do stoky. Řidič Kia jen krátce přibrzdil a pak se prosmýkl mezerou mezi oběma vozidly. K manévru nasadil přes označení zákazu předjíždění a plnou čáru. Kromě toho je v úseku maximální rychlost omezena na 80 km/h.

„Řidič, který manévr filmoval, řidiče Kia nejprve neoznámil, ale teď už je v kontaktu s policií,“ pokračuje list. „Čech, který chce zůstat anonymním, ale jehož jméno je redakci PNP známo, vyjádřil uspokojení nad tím, že bezohledný řidič je vyšetřován. Podobně se vyjádřila Sabine Heiningerová, která řídila ohrožený autobus. ,Nic tolik nespěchá, aby musel být ohrožován lidský život,´ uvedla.“

Na otázku, zda jsou vůbec takové záběry dashcam použitelné jako důkaz, řekl vrchní státní zástupce Walter Feiler, že mohou být použity, jestliže slouží objasnění trestného činu. Současná judikatura to vztahuje k situacím, kdy hrozí nebezpečí pro život a zdraví jiného.

Medicína láká

Přijímacím pohovorům na lékařské fakulty univerzit ve Vídni, Štýrském Hradci, Innsbrucku a Linci se podrobilo 12 960 uchazečů, o asi 400 víc než loni, napsaly OÖN. Školy budou mít k dispozici 1680 studijních míst. Ve Vídni se hlásilo 6490 osob na 740 míst, uspokojen tedy bude každý devátý, v Linci 1056 na 180, tedy pro každého šestého.

V humánní medicíně dostane 75 procent míst adept s rakouskou maturitou, 20 procent uchazeči z ostatních států Evropské unie a pět procent je pro zájemce ze třetích zemí. U zubařů toto kvótování letos odpadlo, místa dostanou nejlepší z testů bez ohledu na národnost studenta. V devítihodinovém písemném testu byly prověřovány školní znalosti z biologie, chemie, fyziky a matematiky, čtenářská kompetence, chápání textu a kognitivní výzbroj (číselné řady, paměť, schopnost sestavovat kombinace, plynulost vyjadřování, vztahy mezi pojmy atd.). V části sociálně-emočních kompetencí bylo posuzováno z popisu situace, jak se protějšek cítí.

Noční gastronomii se zákon nelíbí

Kolem 800 provozovatelů tzv. noční gastronomie a mnozí sousedé jejich podniků se spojili k individuálním podáním k rakouskému ústavnímu soudu, aby dosáhli výjimky ze zákazu kouření v podnicích, který vstoupí v platnost 1. listopadu, napsal linecký Volksblatt.

Jak řekl právník Florian Berl, který odpůrce normy zastupuje, zákaz je neodůvodněně nerovným zacházením s nočními kluby a normálními restauracemi. Obvyklá návštěva restaurace netrvá zdaleka tak dlouho a do pozdních nočních hodin jako návštěva v nočním klubu. Hosté barů budou zákazem automaticky donuceni opustit lokál a kouřit venku. Z toho vyplývá obtěžování usedlíků hlukem a kouřem, argumentuje advokát. Provozovatelé mohou čekat vlnu stížností a žalob, protože jim hosté vinu na situaci připíší. Řešení problému zkrácením provozní doby by existenčně bary ohrozilo, narušena by byla i rovnost hospodářské soutěže, protože podniky mimo sídliště by se nemusely tolik starat o ochranu usedlíků. Zákaz také porušuje základní právo vlastnit majetek a podnikat, i ochranu důvěry v právní stav. Porušováno je také právo kuřáka na soukromý život a na vlastní životní styl.

Mluvčí iniciativy Stefan Ratzenberger upozorňuje, že třináct ze šestnácti spolkových zemí Německa po záplavě stížností provozovatelů poskytlo nočním podnikům výjimku ze zákona.