“ Tříděný odpad je pravidelně svážen na třídicí linku v areálu skládky Lišov, kde se z něj stává druhotná surovina. Plast přímo na lince pracovníci dále roztřídí podle jednotlivých druhů. Vytříděné plasty se posílají na koncová zařízení, kde z nich opět vznikají lahve, duté obaly či vlákna do textilního a stavebního průmyslu,“ popisuje náměstek primátora Ivo Moravec.

Zbývající plasty představují nezpracovatelné zbytky. Z těch na speciálních výrobních linkách FCC vzniká tuhé alternativní palivo, které využívají cementárny. Bílé sklo, které tvoří obsah zelených kontejnerů, je dovezeno na střepiště a odtud míří ke zpracovatelům na přetřídění a další využití ve sklárnách. Takto vzniklá druhotná surovina šetří životní prostředí a nahrazuje část produkce nového skla. Papír je přetříděn, využitelná složka je odprodána papírnám. „Třídit odpad by mělo být naprostou samozřejmostí a běžnou praxí v každé domácnosti. Navíc je třídění vedeno také ekonomickou logikou, která jasně mluví v jeho prospěch. Města a obce dostávají za vytříděný odpad ze separovaných nádob finanční odměnu, a to v přímé úměře. Čím více vytřídí, tím vyšší je příspěvek. Naopak, za odkládání odpadů na skládkách musejí platit, “ dodává náměstek Ivo Moravec.

V pátečním vydání Deníku jsme uveřejnili chybně formulovanou informaci, že tříděný odpad je svážen na skládku v Lišově. Za chybu se omlouváme.