Hodnota soutěžené zakázky je stanovena na 237 milionů korun bez DPH. Na stavbu centra si město bude muset alespoň částečně půjčit.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík na posledním zastupitelstvu doplnil, že existuje možnost, že Tábor dosáhne na dotaci ve výši přesahující 61 milionů korun s DPH. „Pomoc slabším posiluje celek, myslím, že se úplně všichni shodneme na tom, že taková stavba je zapotřebí,“ dodal. „Předpokládáme, že komise pro vybrání nabídky se sejde o prázdninách, nebo začátkem září,“ upřesnil k zadání zakázky. Odhadl, že k podpisu smlouvy dojde začátkem října. „V letošním roce by se mohly zahájit demoliční práce, které jsou na tom místě nutné,“ řekl.

Místostarostka Olga Bastlová zmínila, že rada také schválila smlouvu o spolupráci Centra pro seniory s Jihočeskou univerzitou. „Tento projekt nabízí výhodné stmelení nejmodernějšího stylu třífázového bydlení,“ vysvětlila, na co se studenti univerzity při spolupráci zaměří. Na jednom území se totiž setká nejen domov pro seniory, tedy stávající G-centrum, ale také plánovaný domov s pečovatelskou službou a domov se zvláštním režimem pro klienty ve velmi špatném stavu, trpícími například Alzheimerovou chorobou.

Je možné, že spolupráce s Jihočeskou univerzitou usnadní Táboru získání dotací na Centrum pro seniory. Samo město do výzkumného projektu peníze neinvestuje. Místostarostka také připomněla, že v Táboře není k dispozici třístupňové bydlení. Domov pro seniory G-centrum je totiž určen pouze pro klienty se zdravotními problémy, ale zároveň neposkytuje služby zdravotně postiženým klientům s degenerativními chorobami v pokročilých stádiích.

Dodala, že nejvíce ohlasů na centrum dostává od příbuzných lidí, kteří trpí stařeckými demencemi. V Táboře není ani jedno jediné lůžko pro takto postižené, 36 lůžek je potom v Chýnově. „Počet lidí, kteří chtějí být umístěni do domova s pečovatelskou službou, také narůstá. Každou radu schvalujeme nové a nové žádosti,“ sdělila.

Podle moderních přístupů směřuje péče o staré lidi k tomu, aby zůstávali co nejvíce ve svém prostředí, tedy doma, nebo v domech s pečovatelskou službou.

O Centru pro seniory se diskutuje už od roku 2013, když tehdejší zastupitelstvo Tábora uložilo vedení města, aby jednalo o koupi pozemku poblíž nemocnice, kde bude Centrum pro seniory stát. V průběhu let byly vznášeny námitky týkající se jednak rozložení kapacit Centra pro seniory, jednak jeho vysoké ceny. Starosta na květnovém zastupitelstvu připomněl, že v té souvislosti existuje analýza potřebnosti. Ta zkoumala, zda jsou velikost zařízení a kapacitní umístění ve městě i v okolí vhodné. Další analýza se zaměřila na posouzení financování ať už stavby nebo provozu centra. Jeden z materiálů se zabýval ověřením reálnosti ceny stavby.

Výstavbou Centra pro seniory vznikne ve spojení s nemocnicí, ordinací zubních lékařů a stávajícím G-centrem „zdravotnický kampus“. Kromě 70 nových lůžek zde bude vývařovna s kapacitou 450 jídel denně, prádelna pro 190 lůžek a 7 kanceláří pro neziskové organizace.