Byla to právě řeka Otava, která propůjčila Václavu Špálovi svou modř a on ji pak nezaměnitelně přenesl na svá plátna. Výsledkem spojení jednoho z největších českých malířů a jihočeské řeky jsou obrazy, které představují vrchol české meziválečné krajinomalby.

Po devadesáti letech se díla Václava Špály z takzvaného modrého období opět vrací do míst svého vzniku, tedy do Písku. Výstava v Galerii Prácheňského muzea nabídne jedinečnou možnost zhlédnout vrchol tvorby předního českého malíře v nebývalém rozsahu. Ze sbírek veřejných institucí a od soukromých sběratelů se podařilo na výstavu zapůjčit zhruba polovinu ze známých děl zachycujících pohledy na řeku Otavu. "Ve spolupráci s předními českými institucemi, jako jsou Národní Galerie v Praze, GASK v Kutné Hoře, GAVU v Chebu, AJG v Hluboké nad Vltavou a další, vznikla výstava, která jistě přiláká pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti,“ přeje si kurátorka výstavy Martina Měřičková.

Součástí výstavy je i stejnojmenný katalog Václav Špála – Na Otavě, který mapuje pobyty slavného malíře na Písecku. Z dopisů, článků a archivních dokumentů skládá mozaiku jeho letních měsíců v letech 1929 a 1930, kdy trávil společně s rodinou prázdniny v lokalitě Cajska u Písku. Publikace obsahuje reprodukce všech vytavených děl a řadu dobových snímků. Jednu z kapitol též tvoří přepis rozhlasového rozhovoru se synem Václava Špály Janem, který na rodinné otavské pobyty rád vzpomínal.

V katalogu jsou též zpracovány i dvě současně probíhající doprovodné výstavy - Václav Špála v Písku a Mlýny na Otavě. První z nich odhaluje vztahy malíře k městu Písku a osobnostem, které zde pobývaly; druhá pomocí historických fotografií mapuje zástavbu na březích řeky mezi Pískem a Zvíkovem v době Špálových pobytů. Bohatý doprovodný program nabídne komentované prohlídky, výtvarnou dílnu, výlet po stopách Václava Špály přímo na Cajsku anebo možnost projít si výstavu při poslechu audio průvodce s dobovými nahrávkami.

Výstava bude k vidění denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Jan Kouba, Prácheňské muzeum Písek