Skoro klasický příběh odezněl ve středu u krajského soudu jako odvolacího ve věci eroticky podbarvené loupeže.

54letý Rakušan si loni 30. července vyrazil do Českých Velenic – podle jeho slov prohlédnout si výlohy. Náhodně se tam potkal s Františkem D. (22), který ho prý pozval na kávu k nějaké slečně. Na místě podle něho vyplynulo, že by mu  mohla poskytnout sexuální službu) a na tom se domluvili (podle D. si mu o zajištění takové služby řekl). Předal jí 50 eur, s nimiž odešla (podle její výpovědi pro kondom), a jeho nechala v bytě samotného.

Místo ní přišli Jan K. (24) a uživatel bytu Rastislav M. (25), druh oné „poskytovatelky".  Vyzvali ho, aby jim zaplatil za pokoj, křičeli na něho směsicí češtiny a špatné němčiny, a prý když jim všechno nedá, nevyjde odtud živý. Gestikulací ho přiměli k vytažení peněženky. Tu mu pak K. vytrhl z ruky, vybral z ní veškerou hotovost, tedy 37 eur, předal je kumpánovi a cizince vykázal z bytu. Mezitím se dostavil i D., jemuž útočníci předali deset eur a zbytek si rozdělili.

Z loupeže obvinění K. a M. tvrdili, že přítomností Rakušana v bytě byli překvapeni, a připustili, že po něm chtěli „zvýšeným hlasem" za pokoj zaplatit „jako na hotelu", kdyby tam s družkou obžalovaného M. šel.  Německy prý ale neumějí, tak mu nemohli vyhrožovat. Popřeli jakékoliv fyzické násilí.
Předmět „obchodu" popsaly i ona poskytovatelka i její kamarádka, která tehdy z bytu odvedla její děti a nechala je v něm samotné.

Okresní soud v J. Hradci o účelu návštěvy poškozeného v bytě nezapochyboval, ale tato okolnost podle něj nemá vliv na posuzování skutku, k němuž následně došlo. Neměl za prokázané, že by obžalovaní pronesli v němčině výhrůžku, kterou poškozený citoval, ale rozhodně na něho křičeli, snad s použitím některých německých slov, divoce gestikulovali a navozovali situaci, v níž měl klient intenzivní pocit bezbrannosti proti převaze útočníků a nabyl dojmu, že jediným východiskem je peníze jim dát.  Jana K. a Rastislava M. uznal vinným zločinem loupeže a uložil jim každému dva roky do věznice s dozorem, Františkovi D. dal za přečin podílnictví pět měsíců nepodmíněně. Všichni se odvolali, D. ale opožděně. K veřejnému zasedání krajského soudu se včera nedostavili.

Obhájci zpochybnili věrohodnost poškozeného, který se podle nich snaží zastřít motivaci své návštěvy v bytě. Je otázkou, zda gestikulace a zvýšený hlas jsou už pohrůžkou násilí. Tresty jsou každopádně velmi přísné, až drakonické.

Nešlo o brutální násilí, poškozený nedoznal fyzické újmy, způsobená škoda je malá. Obviněný M. byl prý překvapen cizincem ve svém bytě, protože jeho družka si obvykle zákazníky do bytu nevodí, a jednal impulzivně, pod vlivem této okolnosti. Soud prý příliš akcentoval funkci trestu jako generální prevence rozmáhajícího se takovéhoto jednání ve Velenicích a neindividualizoval sankci podle osob dosud bezúhonných obžalovaných.

Krajský soud poté rozsudek změnil ve výroku o trestech Jana K. a Rastislava M. Uložil jim po dvou letech podmíněně na zkušební dobu tří roků.
Co do popisu vlastního skutku soud uvěřil poškozenému, který neměl důvod vypovídat o této části události  křivě. Jednání obviněných, požadování peněz byť jen zvýšeným hlasem nad rámec poskytnuté služby jako by za pokoj, už bylo loupeží – že nedošlo na další násilí, záviselo hodně na postoji poškozeného, zda se jednoznačným gestům dvojice podvolí, řekl předseda senátu.

„Škodlivost skutku je ale třeba hodnotit i z hlediska způsobu jeho provedení, a tohle byla loupež-neloupež," pokračoval. „Nešlo o hrubý fyzický útok s násilným odejmutím věci, a také užité výhrůžky byly spíše zastřené. Okresní soud byl při vážení trestu jistě veden účelem zmíněné generální prevence trestné činnosti určité povahy v lokalitě, ale akcentoval jej nepřiměřeně ke konkrétním osobám obviněných a okolnostem jejich činu."
Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.