Program:Liturgický průvod se bude řadit v 9.45 u Černé věže. V 10. hodin začne zádušní mše svatá v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Po mši svaté a obřadech posledního rozloučení budou ostatky Jiřího Paďoura převezeny na Městský hřbitov sv. Otýlie, kde budou uloženy do biskupské hrobky.
Věřící, kteří se do katedrály nevejdou, budou moci obřad sledovat na velkoplošné obrazovce venku, zároveň bude možné sledovat přímí přenos na TV NOE.
Před katedrálou budou po skončení mše svaté připraveny 2 autobusy pro biskupy a kněze vedle katedrály a 4 autobusy pro věřící na náměstí Přemysla Otakara II. Po skončení obřadu na hřbitově autobusy odjedou ze stejného místa.