Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové přeložka rostla i s organizačními opatřeními v době nouzové. „Nouzový stav způsobil jen drobná zpoždění, například šlo o dodávku bednící formy pro Zvěrotický tunel ze Španělska,“ uvedla.

Mezi Soběslaví a Sedlečkem už vyrostly pilíře velké estakády. „Velká estakáda u Zárubova mlýna se schyluje k dokončení, na spodní stavbu se začaly z Maďarska dovážet ložiska a vyrábí se ocelové konstrukce,“ popsala další stavební úsek.

STAVÍ NADJEZD

Mezi Janovem a Myslkovicemi u provizorní přeložky silnice III. třídy vznikl také výkop. „V těchto místech začaly práce na novém silničním nadjezdu nad tratí, který má být koncem roku dokončen,“ upřesnila Friebová.

Na koridoru i nadále pracují archeologové z Husitského muzea v Táboře. „V současné době to vypadá, že prostor pro výstavbu zářezu pro železniční trať uvolní do konce července,“ zmínila.

DEŠTĚ ZDRŽELY

Stavbu také ovlivňuje počasí. „Někdy je nutné práce přerušit, vždy se ale jedná o zdržení v řádu hodin, maximálně jednoho, dvou dnů,“ naznačila, že vydatné deště přinesly komplikace, ale celkový harmonogram neohrozily.

MOŽNÉ ZRYCHLENÍ

Projektantská firma nyní také zpracovává aktualizaci projektu pro rychlost nad 160 kilometrů v hodině. „Dílčí opatření se provádějí již nyní tak, aby nemusela být stavba přerušena. V rámci této stavby bude provedena takzvaná stavební připravenost pro zvýšení rychlosti do 200 kilometrů v hodině, kolaudováno bude však na původních 160 a zvýšení bude možné až po navazující technologické stavbě, kdy v celé trati zprovozníme navíc také vlakový zabezpečovač ETCS,“ prozradila.

Na stavbě je nevyrovnaná bilance hmot. „Máme přebytky zemin. Každý vykopaný materiál se posuzuje geotechnikem a následně se rozhodne, zda je vhodný pro stavbu násypů nebo ne. S nevyhovujícím materiálem se nakládá jako s odpadem a vyváží se na skládku v bývalé pískovně v Doubí,“ uzavřela Nela Friebová.