„Přístroj, který se řadí mezi nejmodernější urychlovače na světě, disponuje dokonalejším systémem ozařování. Kromě přesného zasažení cílového objemu také nabízí průběžnou úpravu pacientovy polohy podle jeho anatomických poměrů, minimalizaci dávkového zatížení zdravých tkání a zajištění optimální dávky do cílového objemu v co nejkratším čase," vyzdvihuje výhody nové techniky primář onkologického oddělení Václav Janovský.

Co přístroj umíLineární urychlovač se užívá při radioterapii k ozařování zhoubných nádorů. Záření o vysoké energii dobře proniká i k hlouběji uloženým nádorům a méně poškozuje okolní tkáně.

„Největší předností lineárního urychlovače nové generace, který nahradí starý přístroj z roku 2003, je jeho univerzálnost. Lze jej totiž použít prakticky při všech indikacích. Díky novince dojde i ke zkrácení čekací doby a zákrok bude moci podstoupit zhruba o 10 až 15 procent pacientů více," dodává místopředseda představenstva a ředitel úseků chirurgických a ostatních zdravotnických oborů nemocnice Jaroslav Novák.

Pořízení přístroje i úprava zázemí, které potřebuje, přišla na 107 milionů korun. „Letos jde zatím o největší jednorázovou investici do modernizace přístrojového medicínského vybavení v rámci všech osmi nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem," uvedl hejtman Jiří Zimola. 85 procent nákladů pokryje evropská dotace, patnáct procent ceny hradí nemocnice z vlastních zdrojů.

Velkým nepřítelem pacientů s nádorem je obyčejný strach

Důkladnou obnovu zažívá letos přístrojové vybavení onkologického oddělení českobudějovické nemocnice. Ta s pomocí evropské dotace pořídila zbrusu nový moderní lineární urychlovač k ozařování zhoubných nádorů. Výrazně se tak zlepší péče o pacienty nejen z celého Jihočeského kraje, ale i z příhraničních oblastí sousedních regionů.

Do zaslouženého důchodu ale neodejde jen urychlovač, který v nemocnici slouží už od roku 2003. „Ještě letos by měla nemocnice vyměnit i druhý, rovněž již dosluhující, lineární urychlovač z roku 2006, což si vyžádá dalších zhruba 110 milionů korun. I v tomto případě budou do pořízení celé technologie zapojeny evropské dotační prostředky z Integrovaného operačního programu," říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

A nová technika určitě nebude zahálet. Onkologická onemocnění představují závažný celosvětový problém, postihují lidi stále nižšího věku. Spolu s kardiovaskulárními chorobami jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve světě i v České republice. Mnohdy by přitom stačilo odhalit nemoc včas a pustit se do adekvátní léčby.

Čím nižší je stadium nádorové choroby, tím větší je naděje na trvalé vyléčení. Při pozdním záchytu jsou už možnosti léčby a vyhlídky do budoucna značně omezené. Ale mnoho nádorů je v současné době vyléčitelných leukémie, lymfomy, nádory dělohy, prsu, zárodečných tkání a mnoho dalších. Pokud se nezačne pozdě.

Potvrzují to i zkušenosti primáře onkologického oddělení budějovické nemocnice Václava Janovského: „Nejdůležitější ze všeho je uvědomění si důležitosti zdraví a převzetí vlastní zodpovědnosti za své zdraví, osvojení si správných a zdravých životních návyků a určitého rozumného jednání v rámci tzv. sekundární prevence. Léčíme zde například ženy, které 30 let i více nenavštívily gynekologa. Přitom si je třeba uvědomit, že právě některé gynekologické nádory lze řešit se stoprocentní úspěšností ještě v takzvaném předrakovinovém stadiu. V našem oboru bude vždy platit: Čím dříve, tím lépe. A strach z onkologické diagnózy? Určitě by neměl být důvodem pozdního vyhledání lékaře," zdůrazňuje MUDr. Janovský.