Děti, rodiče, zaměstnanci školy i další návštěvníci si nejprve užili oblíbený jarmark plný originálních výrobků a pochutnali si na bohaté nabídce nejrůznějších pochutin. Po setmění se pozornost přesunula před budovu školy, kde před zraky osazenstva živého betlému zazněly vánoční písně, početnou návštěvu zahřál zvuk fléten, vystoupení dramatického kroužku či recitace dětí z místní družiny. Na závěr nechybělo ani trochu matematiky, když všichni společně odpočítali poslední sekundy do rozsvícení vánočního stromu, který dle slov ředitele školy Pavla Koce symbolizuje maják bezpečného přístavu s názvem Tylovka.