Hlavním středobodem cvičení je 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, ale také třeba vojenské výcvikové prostory Boletice, Libavá, Březina a posádka Bechyně. Hlučnost a zvýšený letový provoz tedy mohou pozorovat i lidé na Táborsku.

Plánování vojenského cvičení takového rozsahu a s mezinárodní účastí je nesmírně náročné a začíná zhruba s ročním předstihem. To vysvětlil velitel vrtulníkové základny a ředitel mezinárodního cvičení plukovník Miroslav Svoboda. "Přestože to pro nás není první cvičení, které v Náměšti připravujeme, nesmíme přípravu podcenit, abychom si zachovali vysoký kredit, který vrtulníková základna získala v minulých letech.“ uvedl. "Naše základna má se cvičením podobného rozsahu zkušenosti, vzhledem ke každoročnímu pořádání cvičení Ample Strike pro předsunuté letecké návodčí," dodal.

MEZINÁRODNÍ ÚČAST

Zapojit se má celkem 17 vrtulníků z Belgie, Maďarska, Německa, Polska, Slovinska a 8 vrtulníků Vzdušných sil Armády České republiky. Navíc se cvičení zúčastní jako pozorovatelé také zástupci italské a nizozemské armády. Počet zhruba 1 200 cvičících tvoří 300 vojáků zahraničních armád a okolo 900 českých vojáků. Do cvičení se zapojí téměř všechny složky Armády České republiky.

Třítýdenní cvičení má za úkol prohloubit mezinárodní interoperabilitu při přípravě a plánování letů s taktickým námětem. Předpokladem pro úspěšné provádění mnohonárodních vrtulníkových operací je použití společných standardních operačních postupů vytvořených Evropskou obrannou agenturou (European Defence Agency, EDA) v rámci partnerského programu Helicopter Exercise Programme (HEP).

Kromě misí COMAO (Composite Air Operations) budou mít jednotlivé národy možnost provádět specifický výcvik dle svých požadavků. Například transportní lety, slaňování, jeřábování, nácviky únikových manévrů vrtulníku proti útočícímu stíhači a lety s brýlemi pro noční vidění NVG (Night Vision Goggles). Do cvičení se zapojí vybrané jednotky pozemních a speciálních sil s technikou a budou tak mít jedinečnou možnost výcviku s vrtulníky, se kterými se dosud nesetkaly. Realizaci mezinárodního cvičení Dark Blade 2019 schválila Vláda ČR na základě usnesení číslo 817 ze dne 3. prosince 2018.

ZVÝŠENÝ POHYB

Cvičení povede k nárůstu počtu letů, pohybu pozemní techniky a osob. Řídící štáb však slíbil podniknout všechny kroky k tomu, aby případný negativní dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší. Zvýšený pohyb v letovém prostoru je dle vyjádření naplánován v pracovních dnech od pondělí 20. do pátku 31. května v době od 9 do 23 hodin.

Ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům letecké techniky mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum.

Armáda má zájem pokračovat ve cvičeních v podobném duchu. "Jako již byly předchozí cvičení pořádané pod Evropskou obrannou agenturou, což pro nás znamená především zvýšené nároky na vzájemnou součinnost všech cvičících jednotek. Chceme zajistit dostatečnou rozmanitost misí a zároveň se soustředit na taktiku a ověření EDA HEP procedur při plánování a provádění misí a také bychom se rádi zaměřili na COMAO operace prováděné v nočních hodinách. Jsem přesvědčen, že Dark Blade 2019 bude pro účastníky cvičení přínosem v oblasti možného společného působení v operacích,“ míní řídící plukovník Miroslav Svoboda.

V pořadí třináctý ročník Dark Blade navazuje na úspěšné cvičení Hot Blade, Italien Blade, Cold Blade, Black Blade nebo Fire Blade.