Tématem letošního ročníku bude setkání znesvářených bratrů Vilémaa Petra Voka z Rožmberka, které zprostředkovala jejich sestra Eva v roce 1589 v Českém Krumlově. Program podle ředitele organizátora slavností a ředitele Městského divadla Český Krumlov Jana Vozábala poctí ženyz rodu Rožmberků. Příběh o přínosu Evy z Rožmberka k ukončení sváru bratrů se promítne do hlavního i doprovodného programu. Diváci budou svědky setkání všech tří sourozenců. V sobotu v 11 h uvidí v Rybářské ulici předání gondoly, kterou dostane darem Petr Vok od bratra k padesátým narozeninám.

Kdo jiný by se zapojil do programu na ženské téma než ženy. Osloveny byly pro režijní a scénáristickou spolupráci Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková ze Studia dell'arte. Právě ony stojí za novinkou, která bude letos lidem čekajícím na hlavní historický průvod městem zpestřovat dlouhou chvíli. Uvidíte představení v podání Divadelního klubu Českokrumlovské scény a ŽAS Homole s „drbnami“. „To jsou skupiny často služebných, které si spolu povídají o tom, co ti Rožmberkové,“ objasňuje zábavu Jan Vozábal.

Průvodů čeká návštěvníky celkem pět. V pátek v 17.30 h projde městem Rychtářský průvod, ve 21.45 h uvidíte ohňový průvod. Slavnostní historický, jemuž budou předcházet scénky s drbnami, začíná v sobotu v 15 h. Večer uzavře program ohňový průvod ve 21.45 h. Celé slavnosti budou pak ukončeny v neděli průvodem v 15 h.

Na deseti scénách v historickém jádru města nabídnou dvě stě programů historické hudby, divadla, šermu, tance od gotiky po renesanci, kejklířská vystoupení, ohňové show, dobových hry nebo trhů.

Historické tržiště najdete od 10 do 21 h v Široké ulici, v řemeslné uličce směrem ke klášterům a na prvním nádvoří zámku.

Ve větší míře se slavnosti zaměří také na drezuru koní. „Letos v Pivovarských zahradách nabízíme programovou novinku drezurních vystoupení a komponované programy s koňmi v hlavní roli,“ doplňuje Jan Vozábal k akcím, které můžete navštívit v sobotu. Ten den také v areálu klášterů najdete ukázku výcviku dravců.

Diváci se též mohou zapojit do dění, a to v městském parku, kde bude připraveno dobové vojenské ležení z období 13. až 16. století. Tam nahlédnete do historie a zkusíte si nejrůznější aktivity. Pro organizátory této zábavy jsou dějiny hobby. „Historií žijí celoročně, jezdí na bitvy, pořádají různé aktivity. Tady budou mít sraz. Přijedou třeba i z Německa,“ vysvětluje Jan Vozábal a přibližuje podobu parku: „Bude tam ukázka toho, jak ležení mohlo vypadat, jak to tam fungovalo, jak vařili, mají ostrahu biřice…“

Hry pro malé i velké najdete v Pivovarských zahradách i městském parku.

Zájemci se mohou projet na vorech po Vltavě, přívozu přes řeku v Myší díře a mohou nasednout i do italské gondoly.