„Hus věřil, že každý podíl na poctivém poznání pravdy je určitým způsobem milostí Boží,“ odpověděl na otázku, proč bychom ještě nyní měli připomínat Husův odkaz, Jakub Smrčka z táborského Husitského muzea, který v sobotu na Housově mlýně přednesl výklad o Husovi a dodal: „Tehdejší vzdělanci tento podíl přiznávali i pohanským filozofům. A to odpovídá životu v pravdě, který definoval i Václav Havel jako život, který zavazuje. Je to závazek svědomí pravdu poznávat, ale také s ní žít. V tom je Hus vrcholně etický. Napomíná autority, aby žily v pravdě a to je velmi současné.“

Po půl desáté večer vyšel průvod s pochodněmi a lucernami z Housova mlýna k vodní nádrži Jordán. Malí i velcí společně uctili Husův odkaz. „Táborské spolky v devatenáctém století zapalovaly ohně na vorech plujících na Jordáně. My jsme tuto tradici před pěti lety obnovili a pořádáme ji každoročně,“ řekla jedna z organizátorek akce Libuše Vachová.

Také Husinec vzpomínal na svého rodáka velkolepě. Multižánrový festival Husfest řadou koncertů podpořil Husovy oslavy, které na Mistra Jana vzpomínaly také v lampionovém původu nebo při ekumenické bohoslužbě