Součinnostního cvičení se zúčastnili se jej zástupci Státní veterinární správy (SVS) – pohotovostního střediska pro mimořádné situace, dále Ministerstva zemědělství a veterinární služby Armády ČR. V Květušíně byl nacvičován vstup do podezřelého hospodářství a do ohniska nákazy a také odběry vzorků. Simulovanými nákazami byly slintavka a kulhavka, ptačí chřipka a africký mor prasat.