Rekapitulace:První volba se konala 8. prosince. Akademický senát volil ze dvou kandidátů, současného rektora Libora Grubhoffera a děkana Zemědělské fakulty JU Miloslava Šocha. V žádném ze tří kol nezískal ani jeden potřebnou nadpoloviční většinu hlasů a kandidát na funkci rektora nebyl zvolen. Mandát stávajícímu rektorovi končí 31. března.

Zaplněné aule vysvětlovali své plány pro volební období 2016-2020 v pořadí určeném losem - současný rektor Libor Grubhoffer, ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty JU a někdejší rektor Václav Bůžek a zástupce ředitele Ústavu komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod JU Dalibor Štys.

„Hlavním cílem je budovat jednotnou univerzitu a zachovat její kvalitu," zdůraznil Libor Grubhoffer. „Chystáme radikální změny v systému řízení, mělo by vzniknout kolegium rektora, které zapojí děkany do rozhodování o sjednocené univerzitě," nastínil plány. Nechybí v nich ani další dílčí změny i odhodlání pokračovat v modernizaci zázemí, podpoře výzkumu a mezinárodních a meziuniverzitních aktivit. Vyloučená není ale ani redukce počtu těch studijních oborů, které se svým obsahem překrývají.

Strategické koncepční kroky slibuje učinit Václav Bůžek. „Důležitá je inventura studijních oborů, z níž vzejde doporučení, které je třeba postupně tlumit, podpořit jejich rozvoj, které nově akreditovat, ale i které malé obory udržet," nabízí řešení nepříznivých statistických dat. Podle Václava Bůžka je klesající počet studentů na JU nejen důsledkem demografického vývoje, ale i poklesem zájmu uchazečů. Změny jsou podle něj třeba i ve způsobu řízení školy, kde by měli hrát prim akademičtí pracovníci s manažerskými zkušenostmi.

K radikálním zásahům je odhodlán Dalibor Štys. „Mým cílem je vrátit univerzitě její někdejší vážnost, zvýšit autoritu profesorů, výrazně snížit počet studentů a výuku soustředit do kampusu. Zárukou kvality akademického senátu by se pak měla stát kurie profesorů, jež by se stala jeho nedílnou součástí " shrnul své vize.

K volbě rektora se čtyřicetičlenný Akademický senát JU sejde 12. ledna. Z kandidátů vybírají tajným hlasováním a to až ve třech kolech. Vítěz musí získat hlasy nadpoloviční většiny, to znamená minimálně 21 senátorů.