Akademického malíře Dalibora Říhánka  pokládají  mnozí Písečáci za rodáka svého města. Není tomu tak. Výtvarník se narodil  před 70 lety v Plzni, ale k městu na Otavě má velmi vřelý vztah. Často a rád vzpomíná na prázdninové pobyty u svého strýce  Vojtěcha, amatérského výtvarníka z lokality Sv. Václav. Nyní zde již několik desetiletí žije a tvoří.

Dalibor Říhánek je absolventem  Střední keramické školy v Bechyni a později studoval figurální a krajinářskou tvorbu u profesora Františka Jiroudka  na Akademii Výtvarných umění v Praze.   „V roce 1983 se mi naskytla mimořádná studijní příležitost, získal jsem státní stipendium v Itálii na Academia di belle Arti v Římě v ateliéru prof. Emilio Greco," připomněl Dalibor Říhánek.

Škála jeho výtvarné činnosti je velmi  bohatá – od keramiky, přes plastiku, malbu, kresbu, grafiku, textil až po  skleněné a kamenné mozaiky a vitráže.  První výstavu  měl  v Písku a už tehdy jako začínající malíř dokázal zaplnit výstavní prostory muzea obrazy, kresbami  a návrhy kartonových plastik pro divadelní scény. Od té doby Dalibor Říhánek uspořádal nespočet samostatných výstav a podílel se i na kolektivních výstavách. Jeho  díla  jsou  zastoupena ve státních a soukromých sbírkách a galeriích.

Výstavy a setkání s milovníky výtvarného umění  má  Dalibor Říhánek v plánu i letos, kdy slaví sedmdesáté narozeniny. Je jen škoda, že většina akcí se koná mimo  Písek. Město, kde žije a pro jehož propagaci tolik udělal, mu  zatím  příliš pozornosti nevěnuje.

K životnímu jubileu  Dalibor Říhánek připravil symbolických sedm výstav. „Vášnivé milce umění chci upozornit, že ani jedna z připravovaných výstav nebude putovní. Tím chci  naznačit, že nikde jinde se artefakty nebudou opakovat," dodal malíř. První výstava se do 31. března koná v Maltézském sále hradu ve Strakonicích a  jejím pořadatelem  je Městské kulturní středisko Strakonice. Vedle  obrazů Dalibora Říhánka z poslední doby zde návštěvníci uvidí  gobelín o rozměrech 180 x 300 centimetrů od  jeho ženy Miloslavy.  Má  název Arachné - Pegasus a Búkefalos.

V Malé galerii Sladovny   v Písku budou v květnu vystaveny  kresby Dalibora Říhánka. K zajímavostem určitě budou patřit  kresby z roku 1961, tedy z doby, kdy mu bylo patnáct let. Zkrátka nepřijdou ani Protivínští. Přátelské setkání s autorem je na programu 3. července. V barokní prelatuře  kláštera v Milevsku se v září Dalibor Říhánek bude prezentovat antickou a křesťanskou tematikou.

Velká výstava  sedmdesáti kreseb z Říhánkovy tvorby  se na podzim bude konat na zámku  Kozel u Plzně.