Pořádalo ji Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Kovářovskétradice.cz,
Hotelem Zvíkov, Českým rozhlasem České Budějovice, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a za podpory Jihočeského kraje.

Soutěž probíhala pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Bohumil Chochola, Lubomír Tyllner, Anděla Maršálková.

Účastníci, zpěváci nejen z členských souborů Jihočeského folklorního sdružení - zastoupení všech národopisných oblastí Jihočeského kraje (Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko), jež prošli oblastními koly, ve kterých se zúčastnilo na cca 250 dětí.

Všichni soutěžící zazpívali dvě lidové písně, z nichž jedna zazněla za doprovodu muziky a druhá a-capella.

Součástí akce byla i prezentace výstavních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení, nabídka propagačních materiálů, výtvarné dílny, ukázky práce se sklem, kreativní tvorba z papíru, zdobení perníčků, a nechyběl ani seminář vedoucích souborů s odbornou porotou.

Soutěž zahájil Milan Škoch - předseda Jihočeského folklorního sdružení, Tomáš Vonaký-zástupce ředitelky Hotelu Zvíkov, Lubomír Tyllner-předseda hodnotící komise.

Účastníci soutěže: 41 zpěváků
I.kategorie: děti do 9-ti let, celkem 16 soutěžících
II.kategorie, postupová do zemského kola: děti od 10 do 15-ti let, celkem 25 soutěžících

Účastníci I. kategorie: děti do 9-ti let
Barbora Sýkorová, Lucie Koudelková, Marie Koudelková. Adéla Rybáková, Viola Šmejkalová, Klára Dlouhá, Julie Veselá, Petra Klečková, Jitka Kropíková, Matyáš Bicek, Natálie Augstenová, Julie Navrátilová, Barbora Kroupová, Lea Brzorád, Šimon Ambrož, Ema Zikmundová

Účastníci II. kategorie: děti od 10 do 15-ti let
Karolína Žáková, Vojtěch Prokeš, Laura Votřelová, Viktorie Dvořáková, Karolína Rozboudová, Petr Kučera, Petra Škvrnová, Jiří Dušák, Žofie Pešková, Šimon Burda, Šárka Máderová, Vendula Šmejkalová, Veronika Šmejkalová, Michaela Koblihová, Karolína, Sedláčková, Tadeáš Bicek, Matylda Mandovcová, Veronika Pešičková, Petra Ottová, Alžběta Holá, Veronika Kozubíková, Josefína Holá, Ludmila Šestáková, Markéta Strnadová, Nela Ambrožová

Vítězové I. kategorie:

První místo Barbora Sýkorová-Blaťácký soubor, druhé místo Lucie Koudelková-soubor Bystřina, třetí místo Lea Brzorád-soubor Úsviťáček

Vítězové II. kategorie:

postup do Českého zemského kola - uskuteční se v Chrudimi 12.5. 2018
první místo Vendula Šmejkalová-soubor Dubínek, druhé místo Veronika Kozubíková-soubor Prácheňáček, třetí místo Žofie Pešková-soubor Doudlebánek

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení