Ve středu 6. února uplyne 90 roků od smrti slavíka pootavského, básníka májovce Adolfa Heyduka. Zemřel ve věku nedožitých 88 roků sešlostí věkem ve svém domě v Tyršově ulici.

Nositelem Heydukova odkazu je neoficiálně Prácheňské muzeum v Písku, v jehož vlastnictví se unikátně zařízený byt nachází, a proto ředitel muzea Jiří Prášek v tento den na pozvání prosloví přednášku o Heydukově životě a díle v Předhradí u Skutče, které je literátovým rodištěm.

V Písku si pak Heydukovu památku a jeho velkolepý pohřeb připomeneme v rámci Literárního odpoledne v neděli 10. února v 16 hodin. Setkání se uskuteční přímo v básníkově jídelně, prostoru obklopeném secesním nábytkem a krásnými obrazy.

Toto místo má genia loci, existuje jen málo literátů konce 19. a počátku 20. století, o nichž jsme se učili ve škole, kteří by tento byt alespoň jednou nenavštívili. Hovořit bude Jiří Prášek, několik Heydukových básní přednesou studenti zdejšího gymnázia Petra Zachatá a Jakub Maroušek. Vstupné činí 40 korun.