Večer zahájil a moderoval Ing. Ladislav Kožmín. Sváteční slovo pronesl farář Slávek Holý. Vystoupili žáci místní základní školy a občané ze Záhoří a okolí. Jejich vystoupení ve zcela zaplněném kostele bylo odměněno bouřlivým potleskem. Na závěr všichni vystupující dostali od představitelů obce malou pozornost. Vánoční koncert se setkal s velkým ohlasem, navodil velmi příjemnou a sváteční atmosféru před vánočními svátky.

Petr Kápl