Aktuálně je ve své polovině a k životu ho přivedl především grant přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko. „Animace je téma, se kterým si ve Sladovně hrajeme dva nebo tři roky. První byly příměstské tábory, které jsou od té doby velice populární. Postupně jsme vytvořili projekt v rámci Laboratoře, což je výtvarně experimentální ateliér, který ve Sladovně vzniká, točí různá témata a jedním z nich byla právě animace, kde jsme vytvořili animační studio a znovu jsme pracovali s technikou animace. Uvědomili jsme si, že animace je skvělá technika, která nabízí nekonečný tvůrčí prostor a dokáže vtáhnout děti i rodiče a v nejjednodušších základech i děti předškolního věku. Proto jsme se rozhodli napsat grantovou žádost na tento projekt a jsme nesmírně vděčni, že byla podpořena. Napsali jsme ji tak, abychom mohli spolupracovat jednak s odborníky na animaci v České republice, jako je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, podařilo se nám navázat spolupráci také s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Zároveň spolupracujeme s opravdu významným zahraničním partnerem, vídeňským dětským muzeem ZOOM. Je to muzeum, které má už téměř 20 let animační studio jako jednu ze stále otevřených výstav, takže se tuto příležitost rozhodli také využít. Je to pro ně způsob, jak reflektovat 20 let práce s animací a s dětmi a zároveň jak vytvořit studio nové a připravit ho pro 21. století, protože technologické možnosti a také zkušenosti se neustále mění a vyvíjí,” popisuje projekt galerijní pedagog Tomáš Novotný.

Na konci března bude hotový koncept pro animační studio ve Sladovně, rakouský partner má koncept nového studia v tuto chvíli také téměř hotový. Dále budou přizváni výtvarníci a odborníci, kteří studio navrhnou a fyzicky postaví. Jak bude studio vypadat, vysvětluje Tomáš Novotný: „Cílem animačního studia bude seznámit návštěníky s technikou animace, chceme návštěvníky naučit vnímat animovaný film a filmový jazyk a jeho výrazové prostředky a v neposlední řadě chceme vytvořit prostor, který návštěvníky bude inspirovat a podněcovat jejich kreativitu, prostor ve kterém budou sami moci rozvinout své nápady a tvořivost. Vstupem do světa animace bude “animační herna”, ve které si návštěvníci budou moci hrát s technikou animace, zkoumat a zkoušet její možnosti a díky těmto hrám a pokusům postupně více a více proniknou do světa animovaných filmů. Druhý level bude tvořit “animační studio”, ve kterém bude možné vytvářet vlastní animovaný film, hrát si se zvukovými efekty a následnou postprodukcí. Studio bude fungovat spíše v režimu pravidelných workshopů pro již “poučené” návštěvníky, zatímco animační herna bude prostor permanentně přístupný.”

Nové animační studio bude ve Sladovně na stálo. I proto, že se jedná o velice finančně i časově nákladný projekt. Je to navíc téma, které se dá dobře obměňovat, říká galerijní pedagog: „Obrovská výhoda animace spočívá v tom, že je velmi pestrá a její výstup, animovaný film nebo zkušenost, kterou s ní člověk bude mít, může být pokaždé jiná.”

Grant je postaven především na vzájemné spolupráci a sbližování, kdy si lidé z oboru z České republiky i ze zahraničí navzájem vyměňují své zkušenosti. Zároveň jsou v rozpočtu vyčleněny finance i na materiální vybavení. Animační studio se ve Sladovně otevře v prvním čtvrtletí roku 2021.