Toto výročí je doprovázeno různými událostmi, které mají připomenout význam a duchovní hodnoty tohoto kláštera. V létě 1187 sem přišli premonstráti ze želivského kláštera v čele s Gerlachem (Jarlochem), který se stal prvním milevským opatem. Přišli na pozvání Jiřího z Milevska. Tím začal kraj kolem Milevska duchovně i kulturně růst a stávat se významným a známým. Je zde nejstarší bazilika v Jižních Čechách z velké části zachovaná v románském slohu.

Od 17 stol. klášter v Milevsku obhospodařují premonstráti strahovští. Jediné období, kdy zde premonstráti nemohli působit, bylo období komunismu, i když v sedmdesátých letech již částečně mohli spravovat farnost. Za komunismu byl klášter v podstatě systematicky ruinován až do 90. let, kdy premonstráti začali klášter znovu obývat a postupně opravovat. Páter Metoděj Kozubík začal s renovací kláštera a obnovou duchovního života a farní pastorace. Od té doby se klášter stává opět duchovním a kulturním centrem. Dále je tady velká práce Pátera Norberta Vehovského a Pátera Jakuba Berky, kteří každý ve své oblasti pozvedali klášter, ale i okolí jak po duchovní, tak po kulturní stránce. Vše samozřejmě ve spolupráci se Strahovským klášterem a také městem Milevsko.

Současnost

Komunita nyní sestává ze čtyř kněží, kteří mají v okolí dvanáct farnosti, které spravují. Život kněží v Milevsku je soustředěn na komunitní život (tzn. společná modlitba, bohoslužby, společná práce a vytváření duchovních hodnot, sdílení života v jeho různých podobách - starostech i radostech, které přináší), ale také na službu lidem ve farnostech. Obojí se musí zkloubit a sladit tak, aby nedocházela újmy ani komunita, ale ani lidé ve farnostech, o které se starají, což je někdy trochu obtížné.

Klášter je také místem kulturních událostí, kdy s městem Milevsko a Kulturním domem v Milevsku se premonstráti snaží dobře spolupracovat a otevírat brány kláštera i širší veřejnosti při různých příležitostech a tak dávat lidem možnost určitého kulturně-duchovního obohacení.

Mikuláš Selvek, představený milevského premonstrátského kláštera