Písecká část výstavy nese název Písek do hodin. Písečtí autoři F. R. Dragoun, Roman Kubička a Václav Rožánek se představují veřejnosti jako výsostní výtvarníci, které spojuje Písek a jeho všudypřítomný genius loci.

Divák je uveden v prostor, kde prožije nepochybně zcela ojedinělý výtvarný vjem. Jednotlivé práce píseckých výtvarníků jsou instalovány v samostatných sálech, kde je možné procházet z jednoho do dalšího a kontinuálně tak vnímat jednotu i rozmanitost celku hovořícího svým svébytným jazykem. Ojedinělým zážitkem je nepochybně expozice Romana Kubičky i Václava Rožánka, u nichž divák právem očekává moderní výtvarný projev, jenž si uchovává své trvalé místo na současné výtvarné scéně.

Nevšedním je pak výběr z děl Františka Romana Dragouna. Právě on je svým způsobem zcela výjimečný coby představitel klasického výtvarného projevu. V galerii jsou totiž vystavena díla veřejnosti téměř neznámá. Autor je představen prostřednictvím třiceti obrazů především jako krajinář. Expozice F. R. Dragouna byla na tuto akci zapůjčena ze soukromé sbírky.

Výstava bude přístupná veřejnosti tři měsíce a tak milovník výtvarného umění si jistě najde čas i cestu ojedinělá díla zhlédnout.

Jan Vávra, Zbyněk Konvička