Při rekonstrukci budovy z roku 1858 čekalo na stavbaře i dohlížející památkáře překvapení. Po zbourání příček v druhém nadzemním podlaží opět vznikl hlavní sál, kde na stěnách a stropu byly objeveny malby. „Charakter malby odpovídá druhé polovině 19. století, tedy neoklasicismu. Což podporuje i kontrastní barevnost zlatých koryntských hlavic a patek sloupů na sytě modrém podkladu stěn,“ uvádí restaurátor Josef Novotný.

Ve městě Písku se jedná o nejmonumentálnější historické malby zámeckého typu. „Podle Augusta Sedláčka byl na horní části průčelí latinský pamětní nápis. Pokud budou k nalezení nějaké pozůstatky, bylo by pěkné je obnovit,“ myslí si Jan Adámek, historik Prácheňského muzea.
Investor, tedy město, stál před rozhodnutím, co dál. Zastupitelům na čtvrtečním zasedání byly předloženy tři možnosti. Buď malby překrýt a nenávratně zničit, nebo je restaurovat. „Vzhledem ke špatné kvalitě omítek je nejvhodnější ta, kterou doporučil restaurátor Josef Novotný. Přenést malby na šablony a potom je zakrýt štukem, omítku stropu upevnit pletivem a nově omítnout nebo přeštukovat. Na tuto novou vrstvu pak ze šablon přenést malby,“ vysvětlil památkář a zároveň zastupitel Jiří Hladký.

Tento způsob rekonstrukce historických maleb by stál podle odhadu přes dva miliony korun. Zastupitelé neváhali a schválili částku 2,4 milionu korun, která bude zařazena do rozpočtu na příští rok.

Budova bývalé ZŠ J. A. Komenského je zajímavá nejen právě odkrytými malbami, ale i svou historií. Je to nejstarší dochovaná budova postavená v Písku pro školní vyučování. Objekt má ve štítu reliéf úlu se včelami, ozubené kolo a citát z Písma: „Pojď sem synu a uč se moudrým býti.“ Na vrcholu štítu je postava Krista, pod kterým jsou na stupních atributy věd. V sále, který byl později rozdělen příčkami, 2. září 1888 večeřel císař František Josef I. „Hostiny se prý zúčastnilo 57 lidí,“ dodal Jan Adámek.