Malíř, grafik a ilustrátor  Jiří Voves je veřejnosti znám  jako autor cyklů obrazů, které se věnují fenomenu paměti. Hledání paměti lidí, věcí a přírody je pojítkem v jeho umělecké tvorbě více než třicet let.  Návštěvníci  výstav u nás i v zahraničí znají jeho obrazy z cyklů například Paměť zpráv, Paměť partitur nebo Paměť havranů.

Poznat podrobně  obrazy pardubického rodáka Jiřího Vovse mohou do 29. srpna návštěvníci Prácheňského muzea v Písku. V galerii muzea je  otevřena výstava nazvaná Stopy času.

„Jedná se o kombinované techniky na plátně či sololitu, jejichž zdánlivá jednoduchost vyvolává překvapivý výtvarný účinek," upozornil při zahájení výstavy historik umění Jiří Šetlík, jeden z našich nejvýznamnějších badatelů    v oblasti výtvarných děl.

Jiří Voves  ke své tvorbě dodává: „Definování a připomenutí paměti věcí je zároveň připomínkou paměti naší a utvrzením se, že svědomí nelze vykoupit zapomenutím. Stopy všeho minulého i současného nelze vymazat nikým, ale hlavně námi samými. Vše uvnitř i vně je stále současně a zároveň je připomínkou našich pamětí."

Dnes osmašedesátiletý  Jiří Voves původně studoval architekturu na pražském Vysokém učení technickém a na Akademii výtvarných umění  v letech 1963 až 1971. Tady si ho podmanil tvůrčí příklad Jiřího Johna. Před rýsovacím prknem dal přednost malbě a grafice, v nichž nacházel sám sebe a od roku 1977 se jim výhradně věnoval. První samostatnou výstavu měl v roce 1976 v Praze.

Vedle Prácheňského muzea v Písku  se ve stejné době v portugalském Lisabonu konají dvě vzájemně se doplňující výstavy  malíře a výtvarníka Jiřího Vovse  pod názvem Autopsychografie. Jedná se o malby, kresby, grafiky a koláže a plakáty inspirované dílem Fernanda Pessoy. Obě výstavy byly poprvé uvedeny v souborné podobě v pražském Karolinu v dubnu roku 2010 u příležitosti oficiální návštěvy prezidenta Portugalské republiky Aníbala Cavaka Silvy v České republice.