V letošním roce by studenti připravili čtyři projekty o čtyřech osobnostech. Jsou jimi architekt a písecký rodák Josef Pleskot, ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek, řezbář, malíř a sochař Jan Novotný a první porevoluční starostka města Písku Věnceslava Skřivánková.

Zastupitelům se nápad zalíbil a přiklepli studentům na projekt 420 tisíc korun, ovšem za předpokladu získání dotace. „Požádali jsme o dotaci z Jihočeského kraje, která by mohla být ve výši až padesáti procent,“ informoval místostarosta Písku Ondřej Veselý. Zároveň vysvětlil, že v současné době není možné měnit či doplňovat navržené osobnosti, což někteří zastupitelé navrhovali. „Studenti už na projektu pracují. Vytipované osobnosti už oslovili a nabírají materiál. Pokud se však projekt osvědčí, můžeme v něm do budoucna pokračovat a navrhovat další lidi,“ uvedl Ondřej Veselý.

Studenti budou letopisy připravovat a natáčet od dubna do června, dokončit by je měli nejpozději do října letošního roku.