Václav Vokolek má umění v krvi.  Věnuje se  literatuře, jeho hlas mohou slyšet posluchači rozhlasu například v cyklech Put ování  za  odkazem Jana Husa nebo Zázraky v české  kotlině, účinkoval  i v televizním pořadu  věnovaném Jednotě bratrské.

Ale Václav Vokolek je také výtvarník, který svá díla představil na výstavách doma a v zahraničí. Návštěvníci Galerie Prácheňského muzea se mohou seznámit s Václavem Vokolkem právě jako s malířem. „Je to výstava, na které uvidíte obrazy z posledních třiceti let, i když většina prací je z poslední doby, se snaží zachytit základní propojení v jeho díle, tedy spojení literárního textu s malbou. Tematicky se jedná o tři tradiční okruhy – krajinomalbu, lesní motivy a výtvarné zpodobení slov. Témata krajiny jsou ve Vokolkově díle dlouhodobě přítomná, stejně jako v jeho práci literární, například básnická sbírka Krajinomalby," uvedla kurátorka výstavy Věra Matoušová  z Prácheňského muzea.

Václav Vokolek se za svůj dosavadní život  věnoval také restaurování uměleckých děl, práci v muzeích a na památkách. K památkám  na území naší republiky a  jejich historii věnuje většinu svých děl. Podílel se dále  na založení nakladatelství Triáda.

Václav Vokolek nedávno dokončil sedmisvazkové dílo nazvané Neznámé Čechy, které objevuje  a představuje posvátná místa. „Sedmý díl Jihozápadní Čechy bude pokřtěn v prosinci v Prácheňském muzeu v Písku," dodala Věra Matoušová.