Původní zadání před dvěma a půl lety znělo „Živnostníci doby meziválečné do znárodnění“. Ten se však posléze trochu pozměnil a rozšířil. Členka PVK, paní Zdena Vojtová, před dvěma lety nakreslila plánek protivínského náměstí a zapsala do něj všechny živnostníky, na které si jako pamětnice vzpomněla. Paní Mašindová navázala na její práci tím, že zahrnula do projektu zápisky svého pradědečka, lékaře, MUDr. Pokorného, který si sepisoval na papíry od recepisů informace o svých, tehdy již bývalých, pacientech. Zaznamenal, v kterých číslech popisných byli košíkáři, kde zase řezník či kolik hospod měl Protivín ve 20. a 30. letech minulého století. A takto vzácné záznamy porovnala se sčítáním lidu z roku 1921.

Po úvodních slovech byla přítomným v krátkosti ozřejměna historie Protivína. Když se řeklo dříve městečko, znamenalo to náměstí. Původně tu byly zemědělské statky, později některé domy ztratily hospodářský charakter, protože v nich žili řemeslníci. Roku 1771 byla zavedena popisná čísla. Paní Mašindová se věnovala při dvouhodinové besedě každému domu na protivínském náměstí zvlášť. Její snahou a i dalších členů PVK je najít co nejvíce dobových fotografií s cílem začlenit je do tohoto projektu a vydat tiskem.

Přítomní se mohli dozvědět nejen to, kdo kde bydlel a jakou živnost provozoval, ale i mnohé zajímavosti. Například krupařský krámek (v čp. 128) vyčníval do náměstí, a tak byl zbourán a vystřídala jej budova radnice, stojící dodnes. Na dvoře bývalé radnice v čp. 13 byly svého času jatky. A protože radním bylo vyčítáno, že mají jatky v obecním domě, přestěhovaly se na konec Rabiňské ulice. „Šestnáctka“ stála místo dnešního Pramene a vedlejší restaurace Blanice, jak bylo patrné na fotografii z roku 1945, na které je zachycena Rudá armáda na motorkách přijíždějící od Krče. Hospoda tam byla provozována až do třicátých let 20. století (tedy tu fungovala bezmála 300 let). Měla i hostinský pokoj a postele z měkkého dřeva, jak podotkla s úsměvem paní Mašindová (hotel Modrá hvězda se mohl pyšnit postelemi pro změnu z tvrdého dřeva). U tohoto domu se strhla mezi přítomnými diskuze, kdo měl obchod v domě číslo popisné 16 za Zvárovou drogerií. Nakonec se přítomní shodli na tom, že tam byl holič Holý a blíže k „patnáctce“ měl svůj krámek zlatník a hodinář Pelikán. Bylo zajímavé poslouchat diskuzi přítomných a zaznamenávat jejich postřehy…

Například u čísla 18 (dnes již bývalá spořitelna) vzpomínali pamětníci, že pan Jenčí tam obchodoval s tabákem a kořalkou (tu měli tou dobou možnost v Protivíně prodávat jen tři obchodníci). A přímo ve vstupu do záložny (odpovídá to prý skutečně dnešnímu vstupu) byl výčep kořalky.

V místě konané besedy stál dům číslo 21. Původně se jednalo o nízký dům, kde bydleli Jírů a měli tu pekárnu. Jedna z dcer Jírových, Marie, se v 19. století vystěhovala do Ameriky a její muž pojmenoval nově založenou osadu v Iowě kvůli ní – Protivin. Unikátní jsou dvě fotografie z roku 1945, na kterých je zachycen dvůr (tj. dnes prostor před pečovatelským domem). Pan Jíra z Plzně při předávání těchto fotografií předsedkyni PVK vzpomínal, jak si tu Rusové na dvoře pekli chleba. Vykopali v zemi pece a nahoru z nich čněly komíny. Účastníci besedy připomněli, že v čp. 22 v Hotelu Zelenka byl velký sál, kde se hrálo divadlo. Pan Staněk dodal, že za války tu Gusta Frištenský zápasil s černochem, který se snad jmenoval Aliben Abdul.

K domu čp. 194 se zatím ví, že tu stál malý domek, který byl zbourán (jedna z návštěvnic podotkla, že to byla taková obecní pastouška) a místo něj tam dnes najdeme obytný dům, v přízemi s technickými službami města Protivína. V horní části náměstí se nachází proluka, místo zbouraného domu čp. 35, který znají vesměs všichni jako hospodu „u Boušků“ (v roce 1946 se jmenuje „U Hametů“). Bouškovi poskytli do budoucí publikace vzácnou fotografii, která nese popisku „Dva dny před zbouráním - 1990“. V sedmatřicítce zase za války bydlel poslední četník Krejčí (přesně ta dvě okna, skrze která se díváme z Infocentra na náměstí) a v devětatřicítce se dříve nacházela lékárna, která nesla název „U Palmy.“ Jak podotkli přítomní: „Tak proto se jmenuje současná lékárna – U Palmy.“

Pokud byste někdo vlastnili fotografie, momentky zachycující domy na protivínském náměstí, kontaktujte, prosím, předsedkyni PVK, paní Helenu Mašindovou, nebo přijďte na jednu z dalších besed, na které bychom rádi domluvili spolupráci. Sledujte kalendář akcí na: https://protivinnet.blogspot.cz/ . Poslední beseda tohoto roku (14. 12.) má podtitul Vánoční ohlédnutí.

Za PVK Petra Čecháčková