Besedu s názvem Písně o smrti a Vždycky v menšině s profesorem Martinem  C. Putnou, literárním historikem, komparatistou, esejistou, publicistou a vysokoškolským pedagogem,  připravila Městská knihovna  v Písku ve spolupráci s Prácheňským muzeem. Písecký rodák bude hovořit především  o dvou nových knižních titulech a svém prvním pěveckém CD.

Beseda se uskuteční v úterý  26. listopadu  od 16 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea.

Martin C. Putna po maturitě na píseckém gymnáziu studoval filologii v Praze a teologii v Českých Budějovicích.  Nedávno byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1987 se stal praktikujícím katolíkem, začal navštěvovat teologické a filozofické bytové semináře a zajímat se o disent.

Jak připomíná  literární bedekr Čtení z Písku,  Martin C. Putna  byl redaktorem  revue Souvislosti, kde mimo jiné publikoval studii nazvanou Kolikero jihočešství, koliker Písek.

Je mimo jiné také autorem jihočeského literárního místopisu. Martin C. Putna byl zastupujícím profesorem na univerzitě v bavorském Řezně a v letech 2008 až 2011 ředitelem Knihovny Václava Havla v Praze.

Odborně se zabývá především vztahem kultury a náboženství. Vydal knihy Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848 – 1918, Česká katolická literatura v kontextech 1918 – 1945, Obrazy z kulturních dějin americké religiozity, Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury  a několik dalších  knih odborných i esejistických, dále pak má na svém kontě řadu překladů, edic původních literárních textů a dalších prací.
Zejména  Putnův Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury se setkal se značným ohlasem veřejnosti.

„Tuto knihu Martina Putny  považuji za mimořádně významnou práci o mimořádně důležité osobnosti českých dějin. Toto není běžný životopis, faktický popis událostí. Putna rozprostírá před čtenářem svůj kultivovaný výklad smyslu kulturního prostředí, z něhož vzešel a v němž žil Václav Havel. Píše zasvěceně jako přímý účastník, avšak zároveň s nadhledem historika nabízí výklad toho, co popisuje. Svoji práci opírá o mimořádně pečlivé studium dostupných zdrojů. K tomu píše elegantně a po výtce čtivě," uvedl v anotaci Erazim Kohák, filozof a publicista.