Z příběhu, který zájemci mají možnost slyšet ve čtvrtek 21. dubna v Latinské škole v areálu kláštera, bude zajisté mrazit. Zavítá sem Věra Sosnarová (1931), která pohovoří o devatenácti letech prožitých v sovětských koncentračních táborech. Jejímu životnímu příběhu se věnuje kniha Krvavé jahody, kterou si zájemci budou moci na místě zakoupit.

Čtyřiaosmdesátiletá Věra Sosnarová pochází z Brna. Podle informací z webu pametnaroda.cz její matka Ljuba po první světové válce, ve svých 14 letech, emigrovala ze SSSR. Když Rudá armáda v roce 1945 dorazila do Brna, podle sovětských úřadů byla Věřina matka uprchlým sovětským občanem.

A to znamenalo pro celou rodinu tragédii. Vojáci zatkli Věru, její mladší sestru Naďu, i matku Ljubu. Vzápětí je transportovali na Sibiř…
Matka přežila, jak píše pametnaroda.cz, jen tři měsíce. Obě sestry strávily celkem osm let v lesních lágrech a dalších dvanáct let v různých dolech, továrnách a také na lodi na zpracování ryb. V roce 1961 náhodou potkaly předsedu ruského kolchozu, který měl kontakt s jedním JZD ve Znojmě. Po čtyřech letech se mu podařilo dojednat povolení k návratu sester do Československa.

Při odjezdu ze SSSR musely obě sestry podepsat, že nikdy nebudou mluvit o tom, co prožily a viděly.

Beseda s Věrou Sosnarovou začíná v 17 hodin.

Další beseda se v Latinské škole odehraje týden nato, ve čtvrtek 28. května v 18 hodin. To bude o své knize Tichá srdce – kláštery a jejich lidé hovořit spisovatelka Alena Ježková.

Publikace Tichá srdce, která bude i ke koupi, představuje šest nejvýznamnějších řeholních řádů a na šedesát klášterů Čech a Moravy. Současně přináší téměř tři desítky rozhovorů s představenými klášterů, řeholníky a řeholnicemi, které čtenáři otevírají svět lidí, jenž žijí jiným než běžným způsobem života. Vzpomínky starších pamětníků jsou současně otřesným svědectvím o historii naší země ve 20. století: nacistické koncentráky, komunistické internační tábory, vězeňské pracovní lágry a totalitní společnost, která sledovala, stíhala, věznila a trestala za odlišný světonázor.

Čtvrteční setkání s Věrou Sosnarovou pořádá klášter Milevsko, Křesťanská akademie a milevská knihovna, druhé setkání klášter s milevskou knihovnou. Její ředitelka Petra Bláhová je za nově navázanou spolupráci ráda. „Věříme, že nová nabídka literárních setkání bude zajímavá pro další okruh lidí, než jsou jen stávající čtenáři a pravidelní návštěvníci," dodává Petra Bláhová.

Vstupné na obě besedy je dobrovolné.

Další akcí, která se odehraje v květnu v prostorách kláštera, bude 29. května Noc kostelů. Na návštěvníky čeká například přednáška o dějinách premonstrátského řádu.