Ve spolupráci s Oddělením uměleckých sbírek Pražského hradu, které přechovává vzácné tkaniny z královských hrobek z katedrály sv. Víta, nabízí Rytířský sál až do 28. dubna mimořádnou krátkodobou výstavu nazvanou Ladislav Habsburský a Jiří Poděbradský – Funerální textilie z královských hrobů.

Náplní výstavy budou části oděvů z hrobů králů Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. Tito dva panovníci byli vybráni v souvislosti s jejich vyobrazením na nástěnných malbách Rytířského sálu v píseckém hradě. Jejich obrazy vznikly patrně při příležitosti krajského sjezdu šlechty, který se konal právě v těchto prostorách v roce 1479.

Mezi vzácnými exponáty budou k vidění například střevíce, ve kterých byl pohřben Ladislav Pohrobek, či polštářek, na který roku 1471 položili hlavu krále Jiřího z Poděbrad. Když tento „husitský král“ ve věku necelých padesáti jedna let zemřel, byl uložen do rakve v dalmatice (ceremoniálním oděvu králů), která byla ušita pravděpodobně v Itálii z brokátu s orientálními a islámskými prvky. Rekonstrukce tohoto roucha bude rovněž v muzeu k vidění.

Součásti královských pohřebních úborů, byť jsou mnohdy dochovány ve fragmentárním stavu, ukazují na užití přepychových látek jak ze Středomoří, tak dokonce pocházejících z dálkového obchodu z krajin ležících na hedvábné stezce. Výstava je to opravdu jedinečná – většina z těchto předmětů vůbec poprvé opustí Pražský hrad, kde jsou jinak instalovány na výstavě „Příběh Pražského hradu“ či uloženy v depozitářích.

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Doprovodným programem k výstavě bude přednáška Mgr. Jana Vlčka, kurátora archeologických sbírek Pražského hradu, který k textiliím a jejich původu doplní řadu zajímavostí. Jeho povídání začíná ve čtvrtek 11. dubna od 16 hodin.

Jan Kouba, Prácheňské muzeum Písek