Návštěvníky čeká maraton představení souborů, které prošly sítem regionálních přehlídek ze všech krajů ČR. Soubory vystoupí na několika scénách, a to střídavě v Divadle Pod čarou, Kulturním domě města Písek, Divadle Fráni Šrámka, Divadelní kavárně či v kostele Povýšení sv. Kříže.

Šrámkův Písek je koncipován jako přehlídka neprofesionálních divadelních souborů. „Jejich inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů,“ uvedl Josef Dušek z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.

Veřejnost jistě potěší také doprovodný program v sobotu od 10 hodin v Palackého sadech. Dům dětí a mládeže uspořádá dopolední tvůrčí dílny a dětem jsou také určena pohádková představení Divadelní společnosti Kejklíř a Divadla Continuo.

PROGRAM

PÁTEK 26. května
17.45–18.00 zahájení přehlídky /CKMP/
18.00–18.50 Jiná tvář, Plzeň: MÝ-TY: Jeskyně /CKMP/ 50´
19.30–20.35 Nejhodnější medvídci, Praha: Poincarého
domněnka /DFŠ/ 65´
21.00–22.00 Debata o představeních /DPČ/
22.20–24.00 Divadelní soubor Q10, Hradec Králové:
R+J /prostor bude upřesněn/ 100´

SOBOTA 27. května
10.00–10.30 GT Hlinsko: Havlovy kraťasy: Vernisáž
/DFŠ/ 30´
11.00–11.30 NJ feat. Uhřík, Nový Jičín: Casiopea aneb
Etudy o časovosti /DPČ/ 30´
12.00–12.35 ZUŠ Jindřichův Hradec: Horror /DFŠ/ 35´
13.45–15.45 Debata o představeních /DPČ/
16.00–18.00 Teátr Vaštar, Ostružno: Svině!
(2017, ostrov) /DPČ/ 120´
19.00–19.40 ChoseMína, Ostrava: DeMono /DFŠ/ 40´
20.00–20.35 Vidacit, Valašské Meziříčí: Volný pád
/DPČ/ 35´
21.00–21.30 Tom a Je/, Havířov: Na drátku /DPČ/ 30´
22.00–24.00 Debata o představeních /DPČ/

NEDĚLE 28. května
10.00–10.40 Fotka bezhlavého motýla, Praha: Zvláštní
druh projekce /DFŠ/ 40´
11.00–11.35 Mikrle, Kolegium hraběte Šporka, Jaroměř:
Štípnutí labutě /DPČ/ 35´
12.30–12.50 Inverze, Most, To si viděl /DFŠ/ 20´
14.00–15.30 Debata o představeních, závěr přehlídky
/DPČ/

DFŠ - Divadlo Fráni Šrámka
DPČ - Divadlo Pod čarou
CKMP - Centrum kultury města Písek