V rámci partnerských kontaktů mezi městy Písek a Wetzlar se slibně rozvíjí spolupráce kulturních institucí. V minulých dnech přijela vůbec poprvé do Písku ředitelka Městských muzeí ve Wetzlaru Anja Eichlerová.

„Wetzlarská muzea zahrnují šest samostatných historických objektů s různým zaměřením – Městské a průmyslové muzeum, Viseum s expozicí o tradičním odvětví optiky, Muzeum říšského komorního soudu, Lottin a Jeruzalémův dům, připomínající tvorbu spisovatele J. W. Goetha a konečně Palác Papius, v současnosti rekonstruovaný pro expozice rozsáhlé a ojedinělé sbírky historického nábytku a uměleckých děl z 16. až 18. století,“ informovala Magdalena Myslivcová z pořádající Společnosti pro česko – německou spolupráci Písek.

Jak dále uvedla, velikostí jsou písecké a wetzlarské muzeum srovnatelné. Rozsah působnosti se však liší v oblasti vědecké činnosti, kde německá muzea většinou nedisponují vědeckými spolupracovníky.

Ředitelka Anja Eichlerová si prohlédla historické památky Písku a v doprovodu ředitele Jiřího Práška také Prácheňské muzeum a Památník Adolfa Heyduka. Zajímala se nejen o expozice, ale i o řešení organizačních, personálních a finančních otázek.

Oba ředitelé našli rychle společnou řeč zejména pokud jde o budoucí spolupráci. Hovořilo se o výměnných výstavách zaměřených na umění, historii a regionální tradice, doplněné o ukázky živých řemesel, hudební vystoupení a přednášky.

V programu písecké návštěvy Anji Eichlerové byla také přednáška o tvorbě J. W. Goetha a jeho pobytu ve Wetzlaru, kterou do češtiny tlumočila Růžena Štemberková. Přednáška zaujala nejen starší generaci, ale také písecké studenty německého jazyka.

Návštěva ve Wetzlaru byla jen krátkým okamžikem s dalekosáhlými důsledky nejen pro básníka samotného, ale i pro historii města. Dodnes přijíždí do Wetzlaru zahraniční návštěvníci, aby hledali stopy mladého Goetha i reálných vzorů jeho literárních postav.

Goethe pobýval ve Wetzlaru v roce 1772 jako praktikant u zdejšího říšského komorního soudu. Prožil zde svou nešťastnou lásku k Charlotte Buffová a poznal také sekretáře vyslance Carla Wilhelma Jerusalema, který se 30. října 1772 zastřelil. Obě prožité události později Goethe literárně zpracoval ve svém románu Utrpení mladého Wertera.

„Úspěšný cyklus výměnných výstav a přednášek s partnerskými městy Wetzlarem a Deggendorfem, podpořený městem Písek a Česko-německým fondem budoucnosti, bude pokračovat v září a říjnu výstavou bavorské fotografky Evy Lembergerové v Prácheňském muzeu, přednáškou a koncertem Thomase Sandera z Wetzlaru v Písku a přednáškou Ondřeje Koláře o hudebních tradicích Písku ve Wetzlaru,“ doplnila Magdalena Myslivcová.