Již dvanáctý pořad z volného cyklu přednášek a besed Prácheňské akademie v Písku, který se uskuteční v úterý 15. února 2011 v 17 hodin v hotelu U Kapličky, zavede tentokrát návštěvníky na pomyslnou procházku do jihočeské přírody.

Život zvířátek nám poutavě přiblíží host podvečera, doktor přírodních věd Karel Pecl.

Karel Pecl se narodil roku 1945 v Praze, absolvoval studium zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a roku 1970 začal pracovat jako zoolog v Oblastním (později Okresním, dnes Prácheňském) muzeu v Písku, kde strávil celou svou profesionální dráhu. Dlouhodobě se věnoval ornitologii, když zkoumal ptactvo na rybníku Řežabinci, jako ichtyolog se zasloužil o vybudování expozice rybářství a sladkovodních ryb v Prácheňském muzeu a je též autorem knihy o sladkovodních rybách Evropy.

Po roce 1989 využil otevřených hranic a začal zkoumat přírodu v dalších částech planety. Zúčastnil se expedic Společnosti ZOOGEOS ( 1995 Malé Antily, 1998 Maroko, 1999 Turecko, 2000 Jižní Afrika), napsal dva cestopisy (Malé Antily pohledem cestovatele, Maroko – brána Afriky), fotografickou dokumentaci ze svých cest představil veřejnosti na několika výstavách.

Člen České společnosti ornitologické a Společnosti zoologů muzeí a státní ochrany přírody ZOOGEOS Bohemia RNDr. Karel Pecl též z angličtiny přeložil knihu W. Scotta Akvárium a roku 2002 se na knihkupeckých pultech objevila jeho další kniha - …jak dělá žirafa? aneb za přírodou jižní Afriky.

V Podvečerech U Kapličky sice Karel Pecl přiblíží prostředí zdánlivě méně exotické, naši jihočeskou krajinu, ale pořad jistě přinese – ze symbolické vstupné 30 Kč – řadu zajímavých informací a poučení.

Další pokračování Podvečerů bude o čtyři týdny později: 15. března se můžete setkat s píseckým sochařem, řezbářem a výtvarným pedagogem Janem Novotným a pobesedovat s ním nejen o jeho umělecké tvorbě.

Autorem článku je ředitel Prácheňské akademie v Písku Ondřej Kolář