Základní umělecká škola Otakara Ševčíka připravila zajímavé setkání dvou svých absolventů.

„Jeden z nich, klavírista Zdeněk Drátovský se společně s mladým houslistou Stanislavem Lukšem představí na koncertu nazvaném Hudební setkání po 40 letech, který se uskuteční 23. února v 19 hodin v koncertním sálku Základní umělecké školy Otakara Ševčíka,“ uvedla její ředitelka Jindřiška Kudrlová.

Písecký rodák Zdeněk Drátovský absolvoval Lidovou školu umění ve třídě učitelky Marie Tikalové.

Člen orchestru Státní opery Praha Stanislav Lukš hraje na housle od svých čtyř let. Je absolventem pražské konzervatoře ve třídě Jindřicha Pazdery. Posluchači v Písku ho znají z kurzů pořádaných každoročně zdejší základní uměleckou školou. Jako orchestrální hráč spolupracuje s významnými hudebními tělesy v České republice. Stal se absolutním vítězem mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga a vyhrál také v soutěži konzervatoří.

Na koncertu v Písku, který má název Hudební setkání po čtyřiceti letech, zazní skladby Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany.
„Společné vystoupení obou interpretů Zdeňka Drátovského a Stanislava Lukše ředstavuje ojedinělou formu hudební spolupráce lidí různých generací a s různým profesním zaměřením,“ připomněla ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová.