Prácheňské muzeum v Písku ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni připravilo výstavu nazvanou Prvohorní Pompeje.

Paleontologický výzkum unikátního ekosystému období karbonu u Radnic na Rokycansku. Výstava je otevřena od 3. listopadu do 31. prosince v malých výstavních síních Prácheňského muzea v Písku.

Vedoucí Paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. je autorem výstavy, která zavede návštěvníky do dávné geologické minulosti Země, konkrétně do období karbonu před zhruba 310 milionů let.

Ústředním motivem výstavy a s ní spojené přednášky je paleontologický výzkum lokality Ovčín u Radnic na Rokycansku probíhající v součinnosti českých i zahraničních expedic.

"Přednáška se uskuteční 19. listopadu od 16 hodin v přednáškovém sále muzea,“ uvedl vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku Jaroslav Jiřík.

Jak dále připomněl, unikátnost a světový význam ekofaktů nalezených v lokalitě Ovčín podtrhuje spektrum nálezů, kdy bylo mezi zkamenělinami rozpoznáno celkově 22 biologických druhů, které odpovídají několika rostlinným patrům karbonského lesa.

Jejich výborný stav zachování je způsoben pradávnou katastrofou, kdy byly zkameněliny zasypány ve vulkanickém popelu po sopečném výbuchu.

„Celé větve a kmeny tak byly nacházeny ležaté či ve stoje. Mezi jedinečné nálezy patří největší vzorek stromovité plavuně Lepidodendron lycopodioides na světě, největší větve stromovité plavuně Lepidofiloyos acerosus s větvemi a šišticemi nebo vážka s křídly dlouhými 25 centimetrů,“ doplnil archeolog Jaroslav Jiřík.